Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących
im.Jędrzeja Śniadeckiego w Olsztynie
VII Liceum Ogólnokształcące   Technikum nr 8
logo dziennik elektroniczny logo kontakt z nami logo yuotube logo facebook ikona instagram

TECHNIKUM KLASY TAm TAf TB

Od 27.06.2022 r.
PUNKT REKRUTACYJNY CZYNNY W GODZINACH 9.00 – 13.00
(POKÓJ NR 5)

TECHNIK ANALITYK Z INNOWACJĄ MEDYCZNĄ

1TAm – technik analityk z innowacją medyczną,

– rozszerzenie:

biologia, chemia, języki angielski

– przedmioty punktowane podczas rekrutacji:

język polski,

matematyka,

chemia/język angielski,

biologia/język obcy

Jako uczeń klasy technikum o profilu technik analityk z innowacją medyczną zdobędziesz wiedzę oraz nabędziesz umiejętności w zakresie podstaw technik i metod laboratoryjnych, organizacji pracy w laboratorium, podstaw chemii analitycznej, prowadzenia badań bioanalitycznych i środowiskowych. W ramach zajęć realizowane będą tematy z zakresu medycyny i farmakologii, które dotyczą przygotowania preparatów farmaceutycznych, (m.in. roztworów środków odkażających, maści) oraz oceny jakości specyfików za pomocą metod analitycznych, (m.in. badania analityczne, polegające na oznaczeniu zawartości substancji czynnych w środkach farmaceutycznych).

Kwalifikacja CHM.03. Przygotowanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych.

Kwalifikacja CHM.04. Wykonywanie badań analitycznych.

Absolwent może kontynuować naukę na następujących kierunkach: chemia, chemia medyczna, analityka medyczna, medycyna, stomatologia, farmacja, biotechnologia, technologia chemiczna i procesowa i wiele innych lub podjąć pracę w laboratoriach prowadzących badania analityczne o szerokim spektrum, m.in. laboratorium analityki medycznej, farmaceutyczne, kryminalistyczne, medyczne, kosmetyczne, środowiskowe i inne.

Wymagane będzie zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (skierowanie wydawane będzie podczas rekrutacji).


TECHNIK ANALITYK Z INNOWACJĄ FARMACEUTYCZNĄ

1TAf – technik analityk z innowacją farmaceutyczną,

– rozszerzenie:

biologia, chemia, języki angielski

– przedmioty punktowane podczas rekrutacji:

język polski,

matematyka,

biologia /język angielski,

chemia/język obcy

Jako uczeń klasy Technikum o profilu Technik analityk z innowacją farmaceutyczną zdobędziesz wiedzę oraz nabędziesz umiejętności w zakresie podstaw technik i metod laboratoryjnych, organizacji pracy w laboratorium, podstaw chemii analitycznej, prowadzenia badań bioanalitycznych i środowiskowych. W ramach zajęć realizowane będą tematy z zakresu farmacji i kosmetologii, które dotyczą przygotowania preparatów farmaceutycznych i kosmetycznych, m.in. maści, środków dezynfekujących, kremów, maseczek oraz oceny jakości środków farmaceutycznych i kosmetyków za pomocą metod analitycznych (m.in. badania analityczne, polegające na zawartości substancji czynnych w tych środkach).

Kwalifikacja CHM.03. Przygotowanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych.

Kwalifikacja CHM.04. Wykonywanie badań analitycznych.

Absolwent może kontynuować naukę na kierunkach związanych z  chemią (m.in. chemia medyczna, analityka medyczna, medycyna, stomatologia, farmacja, biotechnologia, technologia chemiczna i procesowa) i innych (np. konserwacja zabytków) lub podjąć pracę w laboratoriach prowadzących badania analityczne: medycznych, farmaceutycznych, kryminalistycznych, kosmetycznych, środowiskowych.

Wymagane będzie zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (skierowanie wydawane będzie podczas rekrutacji).


TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA Z INNOWACJĄ POŻARNICZĄ

1TB – technik ochrony środowiska z innowacją pożarniczą,

– rozszerzenie: 

biologia i język angielski

– przedmioty punktowane podczas rekrutacji:

język polski,

matematyka,

biologia/geografia,

język obcy/chemia/edukacja dla bezpieczeństwa

Nie jest Ci obojętna jakość środowiska naturalnego? Chcesz przyczynić się do poprawy warunków ekologicznych i klimatycznych na naszej planecie? Jesteś miłośnikiem przyrody lub entuzjastą ekologii?

 Zależy Ci na poprawie jakości środowiska w jakim żyjemy?

 Chcesz zająć się propagowaniem ekologicznego podejścia do życia?

 Pragniesz nakłaniać innych do zmiany swoich codziennych nawyków na pro-środowiskowe?

Technik ochrony środowiska to osoba, która przy pomocy różnorodnych badań określa aktualny stan zanieczyszczeń środowiska na skutek działalności człowieka. Zna również podstawy prawne dotyczące ochrony wód, powietrza i gleby. Wiedza ta umożliwia podejmowanie szereg inicjatyw proekologicznych m.in. prace nad metodami ograniczenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery, wynajdywanie alternatywnych sposobów pozyskiwania energii przeciwdziałanie zanieczyszczeniom wód.

Dodatkowo umożliwiamy rozszerzenie kształcenia zawodowego o treści związane z pożarnictwem.

Szkoła przygotowuje do egzaminów, które potwierdzają nabycie kwalifikacji typowych dla zawodu:

CHEM.05. Ocena stanu środowiska, planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska

Absolwenci technikum mogą podjąć pracę bezpośrednio po ukończeniu szkoły lub kontynuować naukę na wielu specjalnościach tego kierunku oferowanych przez uczelnie wyższe związanych z ochroną środowiska, biologią, ratownictwem chemicznym i pożarnictwem.

Wymagane będzie zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (skierowanie wydawane będzie podczas rekrutacji).

 

Ponadto uczniowie naszej szkoły, jako drugiego języka obcego, uczą się języka niemieckiego.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielamy telefonicznie pod numerem: 89 533 18 55 w.1 oraz e-mailowo pod adresem: zschio@zschio.olsztyn.eu

logo plan lekcji
logo yuotube
logo kontakt
  • logo Miasta Olsztyn
  • logo BIP
  • logo złota szkoła
  • logo chor
  • logo młodziezowa siatkówka
  • logo wirtualny spacer
logo facebook Copyright 2014-2015 © Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących
realizacja virtualmedia.pl
Skip to content