Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących
im.Jędrzeja Śniadeckiego w Olsztynie
VII Liceum Ogólnokształcące   Technikum nr 8
logo dziennik elektroniczny logo kontakt z nami logo yuotube logo facebook ikona instagram

TECHNIKUM KLASY TAm TAf TB

TECHNIK ANALITYK Z INNOWACJĄ MEDYCZNĄ

1 TAm technik analityk z innowacją medyczną

Przedmioty rozszerzone: chemia, biologia, język angielski

Uczeń tej klasy zdobywa zarówno wiedzę ogólnokształcącą jak i specjalistyczną. Poznaje tajniki chemii analitycznej, pracy w  laboratorium i prowadzi badania bioanalityczne. W ramach zajęć praktycznych realizuje tematy związane z analizą medyczna i farmakologią (m.in. przygotowanie roztworów środków odkażających, analiza produktów leczniczych, wyrobów medycznych, oznaczanie zawartości substancji czynnych w preparatach chemicznych). Uczy się również języka angielskiego zawodowego.

Uczniowie technikum odbywają organizowane przez szkołę praktyki zawodowe w laboratoriach, ośrodkach naukowych i badawczych.

Absolwent może kontynuować naukę na kierunkach związanych z  chemią (m.in. chemia medyczna, analityka medyczna, medycyna, stomatologia, farmacja, biotechnologia, technologia chemiczna i procesowa) i innych (np. konserwacja zabytków) lub podjąć pracę w laboratoriach prowadzących badania analityczne: medycznych, farmaceutycznych, kryminalistycznych, kosmetycznych, środowiskowych.

 

TECHNIK ANALITYK Z INNOWACJĄ FARMACEUTYCZNĄ

1 TAf – technik analityk z innowacją farmaceutyczną

Przedmioty rozszerzone: chemia, biologia, język angielski

Uczeń tej klasy zdobywa zarówno wiedzę ogólnokształcącą, jak i specjalistyczną. Nabywa umiejętności w zakresie podstaw technik i metod laboratoryjnych, chemii analitycznej, prowadzenia badań bioanalitycznych. W ramach zajęć praktycznych realizuje tematy związane z farmacją i kosmetologią (m.in. badania analityczne polegające na oznaczeniu zawartości substancji czynnych w środkach farmaceutycznych, przygotowanie maści, kremów, środków dezynfekujących). Uczy się również języka angielskiego zawodowego.

Uczniowie technikum odbywają organizowane przez szkołę praktyki zawodowe w laboratoriach, ośrodkach naukowych i badawczych.

Absolwent może kontynuować naukę na kierunkach związanych z  chemią (m.in. chemia medyczna, analityka medyczna, medycyna, stomatologia, farmacja, biotechnologia, technologia chemiczna i procesowa) i innych (np. konserwacja zabytków) lub podjąć pracę w laboratoriach prowadzących badania analityczne: medycznych, farmaceutycznych, kryminalistycznych, kosmetycznych, środowiskowych.

 

TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA Z INNOWACJĄ POŻARNICZĄ

1 TB technik ochrony środowiska  z innowacją pożarniczą

Przedmioty rozszerzone: biologia, język angielski

Technik ochrony środowiska to osoba, która przy pomocy specjalistycznych badań terenowych i laboratoryjnych określa aktualny stan komponentów środowiska i przeciwdziała jego degradacji.  Zna podstawy prawne dotyczące ochrony wód, powietrza.  Dodatkowo proponujemy również rozszerzenie kształcenia zawodowego o treści związane z pożarnictwem.

Wiedza zdobyta w technikum umożliwia podejmowanie działań w zakresie ochrony przyrody: ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, odnawialnych źródeł energii, ochrony i reklutywacji gleb i wód, recyklingu, utrzymania różnorodności biologicznej, edukowanie społeczeństwa w zakresie rozważnego wykorzystania zasobów naturalnych.

Uczniowie technikum odbywają organizowane przez szkołę praktyki zawodowe w laboratoriach, ośrodkach naukowych i badawczych.

Absolwent może kontynuować naukę na kierunkach związanych z ochroną środowiska, biologią, ratownictwem chemicznym lub może podjąć prace w różnych instytucjach związanych z kierunkiem kształcenia.

logo plan lekcji
logo yuotube
logo kontakt
  • logo Miasta Olsztyn
  • logo BIP
  • logo złota szkoła
  • logo chor
  • logo młodziezowa siatkówka
  • logo wirtualny spacer
logo facebook Copyright 2014-2015 © Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących
realizacja virtualmedia.pl
Skip to content