Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących
im.Jędrzeja Śniadeckiego w Olsztynie
VII Liceum Ogólnokształcące   Technikum nr 8
logo dziennik elektroniczny logo kontakt z nami logo yuotube logo facebook ikona instagram

W STRONĘ CYFROWEGO ŚWIATA

logo funduszy europejskich

Projekt „W stronę cyfrowego świata” nr RPWM.02.02.01-28-0081/19

Projekt „W stronę cyfrowego świata” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Priorytet 2. Kadry dla gospodarki, Działanie 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe

 

Zapraszamy do udziału w projekcie „W stronę cyfrowego świata”. Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w październiku 2020 dla nauczycieli/ek oraz na przełomie grudnia 2020 i stycznia 2021 dla uczniów/uczennic VII Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie.

 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych i umiejętności uniwersalnych 32 uczniów (24K, 8M) VII LO poprzez realizację zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK, podniesienie kompetencji cyfrowych 15 nauczycieli (12K, 3M) 7 LO w Olsztynie poprzez realizację szkoleń dla nauczycieli oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w okresie od 01.09.2020 do 31.07.2021.

 

W ramach projektu szkoła zostanie wyposażona w narzędzia TIK (technologia informacyjno-komunikacyjna) niezbędne do realizacji programów nauczania w szkole, w tym zapewnienia odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej. Szkoła dąży do osiągnięcia pełnej funkcjonalności, w tym celu powstanie miejsce, w którym uczniowie będą mieli możliwość korzystania z dostępu do Internetu pomiędzy oraz w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych w godzinach pracy szkoły, zgodnie z organizacją roku szkolnego. Ponadto w szkole powstanie nowa, wyspecjalizowana pracownia komputerowa, która zachęci uczniów do nabywania nowych kompetencji cyfrowych.

 

Uczniowie i uczennice zakwalifikowani do projektu zostaną objęci:

– Kurs „Bezpieczne i legalne użytkowanie zasobów internetowych.” – 40 osób

– Szkolenie i montaż muzyki – 10 osób

– „Tworzenie gier komputerowych w środowisku Unity 3D” – 10 osób

– Obróbka grafiki i animacje komputerowe – 10 osób

– Kurs: Grafika komputerowa 3D – 10 osób

– Projekt filmowy – 10 osób

 

Nauczyciele i nauczycielki zakwalifikowani do projektu zostaną objęci:

– szkoleniem: Wykorzystanie TIK w dostosowaniu metod kształcenia do potrzeb i oczekiwań uczniów – 15 osób.

 

W ramach projektu istnieje możliwości skorzystania z usług dostępowych, takich jak tłumacz języka migowego, asystent osoby z niepełnosprawnością, materiały szkoleniowe w formie dostępnej (np. elektronicznej z możliwością powiększenia druku lub odwrócenia kontrastu).

 

Planowane efekty do osiągnięcia w projekcie:

– Nabyli kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych przez uczniów po opuszczeniu programu – 32 osoby

– Uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji przez nauczycieli po opuszczeniu programu – 15 osób

– Wykorzystanie przez szkołę sprzętu TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 1 szkoła

– Nabycie kompetencji przez uczniów po ukończeniu Kurs „Bezpieczne i legalne użytkowanie zasobów internetowych – 32 osoby

– Nabycie kompetencji przez uczniów po ukończeniu Szkolenie i montaż muzyki – 8 osób

– Nabycie kompetencji przez uczniów po ukończeniu „Tworzenie gier komputerowych w środowisku

Unity 3D” – 8 osób

– Nabycie kompetencji przez uczniów po ukończeniu Obróbka grafiki i animacje Komputerowe – 8 osób

– Nabycie kompetencji przez uczniów po ukończeniu Kurs: Grafika komputerowa 3D – 8 osób

– Nabycie kompetencji przez uczniów po ukończeniu Projekt filmowy – 8 osób

– Nabycie umiejętności uniwersalnych przez uczniów po opuszczeniu programu – 32 osoby

 

Wartość projektu: 448 654,46 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 381 356,29 zł

Beneficjent:

Gmina Olsztyn pl. Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn

Jednostka realizująca:

Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących im. Jędrzeja Śniadeckiego w Olsztynie, ul. Kołobrzeska 29, 10-431 Olsztyn

 

logo plan lekcji
logo yuotube
logo kontakt
  • logo Miasta Olsztyn
  • logo BIP
  • logo złota szkoła
  • logo chor
  • logo młodziezowa siatkówka
  • logo wirtualny spacer
logo facebook Copyright 2014-2015 © Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących
realizacja virtualmedia.pl
Skip to content