Praktyki i staże zagraniczne jako szansa na zwiększenie konkurencyjności absolwentów technikum chemicznego na rynku pracy
Projekt finansowany
z funduszy Unii Europejskiej
w ramach programu ERASMUS+
 

O PROGRAMIE ERASMUS PLUS
„Zmienia życie, otwiera umysły”
Erasmus+ jest programem Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Program obejmuje trzy kluczowe akcje oraz akcje specjalne: 

Akcja 1 – Mobilność edukacyjna 
Akcja 2 – Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk 
Akcja 3 – Wsparcie w reformowaniu polityk 
Akcje specjalne – Jean Monnet, Sport 
 
Najważniejsze sektory programu to:  
- Edukacja szkolna  
- Kształcenie i szkolenia zawodowe 
- Szkolnictwo wyższe 
- Edukacja dorosłych  
- Młodzież 
 
Więcej informacji na temat programu Erasmus+ można znaleźć TUTAJ 
 
Nasz szkoła będzie realizować projekt w Akcji 1, w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe.  
Najważniejsze cele Akcji 1 programu Erasmus+ to osiągnięcie takich rezultatów jak: 
- lepsze wyniki w nauce 
- większe szanse na zatrudnienie 
- większe usamodzielnienie i poczucie własnej wartości 
- lepsza znajomość języków obcych 
- większa świadomość kulturowa 
- bardziej aktywne uczestnictwo w życiu społecznym 
- większa wiedza na temat projektów europejskich i wartości EU 
- większa motywacja do dalszego kształcenia 
(Źródło: Eramsus+ Przewodnik po programie do pobrania TUTAJ
 
Więcej informacji na temat mobilności uczniów w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe można znaleźć na oficjalnej stronie programu Erasmus+ http://erasmusplus.org.pl/ksztalcenie-i-szkolenia-zawodowe/akcja-1/ 

O PROJEKCIE
Projekt „Praktyki i staże zagraniczne jako szansa na zwiększenie konkurencyjności absolwentów technikum chemicznego na rynku pracy” organizowany jest w ramach programu Erasmus+ i finansowany z środków Unii Europejskiej.  
 
Czas trwania projektu: 01.10.2017 – 30.09.2019 
 
Numer umowy: 2017-1-PL01-KA102-037417

Kwota dofinansowania: 149 980 euro 
 
Beneficjent: Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących im. Jędrzeja Śniadeckiego w Olsztynie 
 
Organ prowadzący: Gmina Olsztyn 
 
Partnerzy: Grupo Hespérides Biotech, S.L., euroMind Projects S. L.  
 
Główne cele projektu: 
- rozwijanie umiejętności zawodowych w międzynarodowym środowisku pracy 
- rozwijanie umiejętności językowych, zwłaszcza w zakresie użycia języka obcego zawodowego 
- rozwijanie świadomości kulturowej  
- rozwijanie kompetencji miękkich  
- zwiększenie pewności siebie uczestników, a w rezultacie swobodne poruszanie się na rynku pracy  
- wzbogacenie oferty szkoły i podniesienie jej prestiżu w środowisku lokalnym  
- uzyskanie walidacji zdobytych umiejętności poprzez uzyskanie certyfikatu Europass Mobilność 
 
W ramach projektu 68 uczniów naszej szkoły będzie miało możliwość odbycia praktyki zawodowej lub stażu poza granicami kraju, w pięknej i gorącej Sewilli w Hiszpanii. Praktyki zawodowe skierowane są do uczniów klas trzecich, natomiast w stażach wezmą udział uczniowie klas czwartych, tuż po zakończeniu szkoły. Wszystkie praktyki i staże będą odbywać się w laboratoriach firmy Innoagral (Grupo Hespérides Biotech, S.L.). Więcej informacji na temat przedsiębiorstwa można znaleźć na stronie ninternetowej: innoagral.com.  
Za organizację praktyk i staży odpowiada firma euroMind: euromind.es, która zapewni nam także zakwaterowanie, wyżywienie oraz bogaty program kulturowy.  

HARMONOGRAM MOBILNOŚCI 
Zawód Liczba osób Czas trwania mobilności Typ mobilności Data wyjazdu Data powrotu
Technik analityk 15
2 tygodnie Praktyki zawodowe 25.02.2018 10.03.2018
Technik ochrony środowiska 6
2 tygodnie Praktyki zawodowe 20.05.2018 02.06.2018
Technik analityk 5 4 tygodnie Staż 20.05.2018 16.06.2018
Technik analityk 5 4 tygodnie Staż 08.07.2018 04.08.2018
Technik ochrony środowiska 3 4 tygodnie Staż 08.07.2018 04.08.2018
Technik ochrony środowiska
10 2 tygodnie Praktyki zawodowe 23.09.2018 06.10.2018
Technik analityk 16 2 tygodnie Praktyki zawodowe 28.10.2018 10.11.2018
Technik analityk
5 4 tygodnie Staż 02.06.2019 29.06.2019
Technik ochrony środowiska 3 4 tygodnie Staż 02.06.2019 29.06.2019
Każdą mobilność poprzedzi cykl zajęć przygotowujących do wyjazdu: 
- zajęcia z języka angielskiego zawodowego (10 godzin) 
- przygotowanie kulturowe z elementami języka hiszpańskiego (6 godziny) 
- zajęcia z pedagogiem szkolnym (4 godziny) 
- zajęcia z BHP (2 godziny) 
- zajęcia z nauczycielem przedmiotów zawodowych (4 godziny) 
 
Dodatkowo, podczas każdej mobilności uczestnicy projektu będą brali udział w programie kulturowym, obejmującym kurs języka hiszpańskiego i wycieczki.  
 
Więcej informacji można uzyskać u koordynatora projektu, p. Wojciecha Boryszewskiego oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych i doradcy zawodowego.  

AKTUALNOŚCI
Uwaga stażyści!
W najbliższą środę (8 maja) o godzinie 12.00 w sali 33 - spotkanie z koordynatorem.  
Obecność obowiązkowa.
ZAJĘCIA W MAJU
17.05 (PIĄTEK)  
Lekcja 2, 3 – Przygotowanie pedagogiczno-psychologiczne  
Lekcja 4, 5 – Przygotowanie merytoryczne (TA) 
 
21,05 (WTOREK) 
Lekcja 2, 3 – Przygotowanie kulturowe 
Lekcja 4, 5, 6 – Język angielski zawodowy 
 
22.05 (ŚRODA)  
Lekcja 2, 3 – Przygotowanie merytoryczne (TB)  
Lekcja 4, 5 – Przygotowanie merytoryczne (TA)  
Lekcja 6 – Język angielski zawodowy 
 
23.05 (CZWARTEK)  
Lekcja 2, 3 – Przygotowanie merytoryczne (TB) 
 
24.05 (PIĄTEK)  
Lekcja 4, 5 – Przygotowanie pedagogiczno-psychologiczne  
Lekcja 6, 7 – BHP 
 
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!!
Uwaga stażyści z klas czwartych!!! SPOTKANIE
W piątek 5 kwietnia na długiej przerwie odbędzie się krótkie spotkanie na temat wyjazdu na staż.  
Zapraszamy do Sali 33.
UCZNIOWIE KLAS 4 TECHNIKUM!!!
Rozpoczynamy rekrutację na staże zagraniczne w Sewilli. Staże będą trwały 4 tygodnie w okresie 1-29 czerwca 2019. 
GRUPA 8 (klasa 4 TA – technik analityk) – 5 miejsc 
GRUPA 9 (klasa 4 TB – technik ochrony środowiska) – 3 miejsca

Terminy rekrutacji do udziału w praktykach zagranicznych w ramach projektu Erasmus:
Przyjmowanie wniosków aplikacyjnych wraz z Europass CV (po polsku i po angielsku) - 20.12.2018 
Test pisemny z języka angielskiego - 03.01.2019
Egzamin ustny z języka angielskiego - 04.01.2019 
Ogłoszenie listy Uczestników wraz z listą rezerwową - 08.01.2019 
Spotkanie organizacyjno-informacyjne z rodzicami i uczniami zakwalifikowanymi do udziału w projekcie - 15.01.2019 
Podpisanie umowy - 15.01.2019
Uczniowie z grupy 7 (klasa 3 TA)
ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO WYJAZDU NA PRAKTYKI: 

16.10 (wtorek) – lekcja 1 – przygotowanie pedagogiczno-psychologiczne – sala 34 
18.10 (czwartek) – lekcja 2 – przygotowanie kulturowe – sala 40 

SPOTKANIE  
 
W poniedziałek 22.10 na lekcji 5 w Czytelni odbędzie się spotkanie z opiekunami i koordynatorem.
Uczniowie z grupy 7 (klasa 3 TA)
ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO WYJAZDU NA PRAKTYKI: 
 
17.09 (poniedziałek) – lekcja 1 – język angielski zawodowy – sala 33 
18.09 (wtorek) – lekcja 3 – BHP – sala 34 
19.09 (środa) – lekcja 8 – język angielski zawodowy – sala 43 
20.09 (czwartek) – lekcja 0 – przygotowanie merytoryczne – sala 201 
21.09 (piątek) – lekcja 0 – przygotowanie merytoryczne – sala 218 
24.09 (poniedziałek) – lekcja 1 – język angielski zawodowy – sala 33 
24.09 (poniedziałek) – lekcja 8, 9 – przygotowanie kulturowe – sala 33 
25.09 (wtorek) – lekcja 3 – BHP – sala 34 
26.09 (środa) – lekcja 8 – język angielski zawodowy – sala 43 
27.09 (czwartek) – lekcja 0 – przygotowanie merytoryczne – sala 201 
28.09 (piątek) – lekcja 0 – przygotowanie merytoryczne – sala 218 
01.10 (poniedziałek) – lekcja 8, 9 – przygotowanie kulturowe – sala 33 
 
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!!
Uczniowie klas trzecich technikum !!!
SPOTKANIE PROMOCYJNE 

W środę 19 września na 6 godzinie lekcyjnej zapraszamy na prezentację na temat projektu Erasmus+. 

Podczas spotkania uczniowie obecnych i zeszłorocznych klas czwartych opowiedzą o swoim pobycie w Hiszpanii.
Uczniowie z grupy 6 (klasa 3 TB)
SPOTKANIE Z OPIEKUNAMI 

W piątek 14 września o godzinie 9.50 w Czytelni Szkolnej odbędzie się spotkanie z opiekunami praktyk. 

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!!
Uczniowie z grupy 6 (klasa 3 TB)  - ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE WE WRZEŚNIU:
05.09 (środa) – lekcja 8, 9 – sala 33 – język angielski zawodowy 
06.09 (czwartek) – lekcja 9 – sala 55 – przygotowanie merytoryczne 
07.09 (piątek) – lekcja 8 – sala 33 – język angielski zawodowy  
10.09 (poniedziałek) – lekcja 7, 8 – przygotowanie kulturowe 
10.09 (poniedziałek) – lekcja 9 – sala 55 – przygotowanie merytoryczne 
13.09 (czwartek) – lekcja 9 – sala 55 – przygotowanie merytoryczne 
17.09 (poniedziałek) – lekcja 7, 8 – przygotowanie kulturowe 
17.09 (poniedziałek) – lekcja 9 – sala 55 – przygotowanie merytoryczne 
12.09 (środa) – lekcja 8, 9 – sala 33 – język angielski zawodowy 
14.09 (piątek) – lekcja 8 – sala 33 – język angielski zawodowy 
 
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!!
Uczniowie z grupy 6 (klasa 3 TB)  - ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE W SIERPNIU:
29.08 (środa) 
Lekcja 1 i 2 – BHP – sala 33 
Lekcja 3 i 4 – Przygotowanie kulturowe – sala 33 
Lekcja 5 i 6 – Przygotowanie pedagogiczno-psychologiczne – sala33 
 
30.08 (czwartek) 
Lekcja 1 i 2 – Język angielski zawodowy – sala 33 
 
31.08 (piątek) 
Lekcja 1 i 2 – Język angielski zawodowy – sala 33 
Lekcja 3 i 4 - Przygotowanie pedagogiczno-psychologiczne – sala33 
 
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!!
UCZNIOWIE KLAS 2  - Osoby biorące udział w projekcie
W środę 27 czerwca o godzinie 11.00 odbędą się rozmowy na Skype z koordynatorką z firmy hiszpańskiej.  
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!!
UCZNIOWIE KLAS 2 - Osoby, które zakwalifikowały się do udziału w projekcie
W czwartek 21 czerwca o godzinie 18.00 w Czytelni szkolnej odbędzie się spotkanie, na które prosimy przybyć wraz z rodzicami / opiekunami prawnymi.  
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!!
UCZNIOWIE KLAS 2 TECHNIKUM
TEST PISEMNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO - ŚRODA 13 CZERWCA – LEKCJA 5 – CZYTELNIA SZKOLNA 
 
EGZAMINY USTNE BĘDĄ W CZWARTEK 14 CZERWCA (lekcje 4, 5, 6, 7, 8) 
(dokładny harmonogram zostanie podany w środę) 
 
Termin dodatkowy – piątek 15 czerwca – lekcja 2 – Czytelnia szkolna
GRUPY 4 i 5 (klasy 4)
Spotkanie organizacyjne w sprawie wyjazdu na praktyki odbędzie się 8 czerwca (piątek) o godzinie 14.15 w Sali 33. 
 
Obecność obowiązkowa!!!
GRUPA 2 (klasa 3 TB)
Zebranie podsumowujące odbędzie się 7 czerwca (czwartek) na 4 lekcji w Czytelni szkolnej. 
 
Obecność obowiązkowa!!!
GRUPY 4 i 5 (KLASY 4 TECHNIKUM) 
TERMINY ZAJĘĆ W CZERWCU
06.06 (środa) 
 
Lekcje 3, 4, 5 – Język angielski zawodowy – sala 113 
Lekcje 6, 7 – Przygotowanie kulturowe – sala 200 
 
08.06 (piątek) 
 
Godziny 10.15 – 14.00 – Przygotowanie kulturowe – sala 201
Godzina 14:15 – ZEBRANIE – sala 33  
 
12.06 (wtorek) 
 
Lekcje 1, 2, 3, 4 – Przygotowanie merytoryczne (tylko grupa 5) – sala 114 
 
13.06 (środa) 
 
Lekcje 1, 2 – BHP – sala 101 
Lekcja 3 – Język angielski zawodowy – sala 113 
Lekcje 4, 5, 6, 7 – Przygotowanie merytoryczne (tylko grupa 4) – sala 201 

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!!
GRUPA 6 (klasa 2 TB – technik ochrony środowiska) 
GRUPA 7 (klasa 2 TA – technik analityk)
Terminy rekrutacji do udziału w praktykach zagranicznych w ramach projektu Erasmus:

Przyjmowanie wniosków aplikacyjnych wraz z Europass CV (po polsku i po angielsku) - 04.06 – 12.06.2018 
 
Test pisemny z języka angielskiego - 13.06.2018 
 
Egzamin ustny z języka angielskiego - 14-15.06.2018 
 
Ogłoszenie listy Uczestników wraz z listą rezerwową - 20.06.2018 
 
Spotkanie organizacyjno-informacyjne z rodzicami i uczniami zakwalifikowanymi do udziału w projekcie - 21.06.2018 
 
Podpisanie umowy - 21.06.2018
GRUPY 4 I 5 (KLASY 4TA I 4TAB)
Zajęcia przygotowujące w maju: 

23.05 (środa):  
- lekcja 3, 4, 5 - język angielski zawodowy (sala 33, 33, 113)  
- lekcja 6 i 7 zajęcia z pedagogiem (sala 55, 113) 
 
30.05 (środa): 
- lekcja 3, 4, 5 - język angielski zawodowy (sala 33, 33, 113) 
- lekcja 6 i 7 - zajęcia z pedagogiem ( sala 55, 113)  
 
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA
GRUPA 3 (klasa 4TA)
Przypominamy o spotkaniu z opiekunem grupy - p. Iwoną Aleksiejczuk - we wtorek 8 maja o godzinie 11.00.  

Zajęcia z BHP odbędą się 14 maja (poniedziałek) o godzinie 8.00.
AKTUALNE TERMINY ZAJĘĆ
GRUPA 2 (KLASA 3 TAB)  
PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE  
24.04 (wtorek) – lekcja 0 – s. 55  
25.04 (środa) – lekcja 0 – s. 55  
PRZYGOTOWANIE KULTUROWE  
27.04 (piątek) – lekcja 7 i 8 – s. 102  
08.05 (wtorek) – godzina 13.00 – 14.35 – sala 218  
11.05 (piątek) – lekcja 7 i 8 – s. 102  
ZAJĘCIA Z PEDAGOGIEM  
20.04 (piątek) – lekcja 7 i 8 – s. 102  
27.04 (piątek) – lekcja 6 i 7 – sala 102  
ZAJĘCIA Z BHP  
08.05 (wtorek) – godzina 11.20 – 12.55 – sala 218  
 
GRUPA 3 (KLASA 4 TA)  
PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE  
26.04 (czwartek) – lekcja 5 – sala 33  
PRZYGOTOWANIE KULTUROWE  
23.04 (poniedziałek) – lekcja 3 – sala 40  
 
OBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH OBOWIĄZKOWA!!!
UWAGA UCZNIOWIE KLAS 4
Osoby, które wyjeżdżają na staż w wakacje proszone są o zgłoszenie się do koordynatora projektu (W. Boryszewski) do 27 kwietnia. Proszę też o dostarczenie:  
 
- zdjęcie legitymacyjne o wymiarach maks. 2,7 cm na 3,4 cm 
- ksero lub skan dowodu osobistego 
- ksero lub skan karty EKUZ 
UWAGA GRUPA 2 (klasa 3 tb)
Zajęcia z pedagogiem są przeniesione z wtorku 24 kwietnia na piątek 27 kwietnia - lekcja 5 i 6 - sala 102
TERMINY KOLEJNYCH ZAJĘĆ - GRUPA 2 (KLASA 3 TB)
ZAJĘCIA Z BHP 
08.05 (wtorek) – od 11.20 do 12.55 (2 godziny lekcyjne) – sala 218 
 
PRZYGOTOWANIE KULTUROWE 
08.05 (wtorek) – od 13.00 do 14.35 (2 godziny lekcyjne) – sala 218 
 
OBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH OBOWIĄZKOWA!!!
GRUPA 2 (klasa 3 tb) ORAZ GRUPA 3 (klasa 4 ta)
W poniedziałek 23 kwietnia na lekcji 6 w Czytelni szkolnej odbędzie się zebranie w sprawie wyjazdu na praktyki. 

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!!
TERMINY ZAJĘĆ W KWIETNIU 
GRUPA 2 (KLASA 3 TAB) 
 
JĘZYK ANGIELSKI ZAWODOWY 
09.04 (poniedziałek) – lekcja 1 i 2 – s. 200 
13.04 (piątek) – lekcja 8 – s. 33 
16.04 (poniedziałek) – lekcja 2 – s. 200 
 
PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE 
17.04 (wtorek) – lekcja 0 – s. 55 
18.04 (środa) – lekcja 0 – s. 55 
14.04 (wtorek) – lekcja 0 – s. 55 
25.04 (środa) – lekcja 0 – s. 55 

PRZYGOTOWANIE KULTUROWE 
27.04 (piątek) – lekcja 7 i 8 – s. 102 
11.05 (piątek) – lekcja 6 – s. 102 

ZAJĘCIA Z PEDAGOGIEM 
20.04 (piątek) – lekcja 7 i 8 – s. 102 
24.04 (wtorek) – lekcja 7 i 8 – s. 114, 201
  
OBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH OBOWIĄZKOWA!!!
GRUPA 4 i 5 (KLASY 4 TA i 4 TAB – termin lipcowy)
W piątek 6 kwietnia o godzinie 8.00 w sali 40 odbędzie się spotkanie na Skypie z koordynatorką z firmy euroMind. 

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!!
TERMINY ZAJĘĆ W KWIETNIU 
GRUPA 3 (KLASA 4 TA – 1 termin)

JĘZYK ANGIELSKI ZAWODOWY 
05.04 (czwartek) – lekcja 5 i 6 – s. 33  
12.04 (czwartek) – lekcja 5 i 6 – s. 33 
 
PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE 
12.04 (czwartek) – lekcja 3 – s. 101 
19.04 (czwartek) – lekcja 3 i 5 – s. 101, 33 
26.04 (czwartek) – lekcja 5 – s. 33 
 
PRZYGOTOWANIE KULTUROWE 
13.04 (piątek) – lekcja 7 i 8 – s. 102 
19.04 (czwartek) – lekcja 6 – s. 40 
20.04 (piątek) – lekcja 7 i 8 – s. 102 
26.04 (czwartek) – lekcja 6 – s. 40

ZAJĘCIA Z PEDAGOGIEM 
10.04 (wtorek) – lekcja 2 i 3 – s. 102 
17.04 (wtorek) – lekcja 2 i 3 – s. 102 
 
OBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH OBOWIĄZKOWA!!! 
Uwaga - zmiany terminów zajęć w marcu: 
JĘZYK ANGIELSKI ZAWODOWY
GRUPA 2 (KLASA 3 TAB) 
12.03 (poniedziałek) – lekcja 1 i 2 – s. 43 
19.03 (poniedziałek) – lekcja 1 i 2 – s. 43 
26.03 (poniedziałek) – lekcja 1 i 2 – s. 43 
 
GRUPA 3 (KLASA 4 TA) 
21.03 (środa) – lekcja 6 i 7 – Czytelnia  
22.03 (czwartek) – lekcja 5, 6, 7 – Czytelnia 
27.03 (wtorek) – lekcja 3 – Czytelnia  
28.03 (środa) – lekcja 6 i 7 – Czytelnia
UCZNIOWIE KLASY 3 TECHNIKUM – PROJEKTOWA GRUPA 1
W piątek 16 marca odbędzie się spotkanie podsumowujące.
Zebranie będzie o godzinie 13.30 w Czytelni szkolnej. 
 
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!!
UCZNIOWIE TECHNIKUM – PROJEKTOWA GRUPA 2 (KLASA 3 TB) I GRUPA 3 (KLASA 4 TA – 1 termin)
W piątek 9 marca odbędzie się krótkie spotkanie organizacyjne. 
Zebranie będzie na długiej przerwie w Sali 33. 
 
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!! 
TERMINY ZAJĘĆ W MARCU 
 JĘZYK ANGIELSKI ZAWODOWY
GRUPA 2 (KLASA 3 TAB) 
 
12.03 (poniedziałek) – lekcja 1 i 2 – s. 43 
19.03 (poniedziałek) – lekcja 1 i 2 – s. 43 
26.03 (poniedziałek) – lekcja 1 i 2 – s. 43 
 
GRUPA 3 (KLASA 4 TAB) 
 
08.03 (czwartek) – lekcja 5 i 6 – Czytelnia 
15.03 (czwartek) – lekcja 5 i 6 – Czytelnia 
22.03 (czwartek) – lekcja 5 i 6 – Czytelnia 
 
OBECNOŚĆ NA WSZYSTKICH ZAJĘCIACH OBOWIĄZKOWA!!!
UCZNIOWIE KLAS 3 TECHNIKUM – PROJEKTOWA GRUPA 1
Aktualny harmonogram zajęć i spotkań związanych z wyjazdem: 
 
16.02 (piątek) – lekcja 7 – zajęcia z pedagogiem – sala 55 
16.02 (piątek) – lekcja 8 – spotkanie z koordynatorem – sala 33 
19.02 (poniedziałek) – lekcja 8 – zajęcia z pedagogiem – sala 55 
20.02 (wtorek) – długa przerwa – spotkanie z koordynatorem – sala 33 
22.02 (czwartek) – długa przerwa – spotkanie z koordynatorem – Czytelnia szkolna 
23.02 (piątek) – lekcja 7 – spotkanie z koordynatorem i opiekunami – sala 33 
 
OBECNOŚĆ NA WSZYSTKICH ZAJĘCIACH I SPOTKANIACH OBOWIĄZKOWA!!!
UCZNIOWIE KLAS 4 TECHNIKUM - PROJEKTOWA GRUPA 3 (TA – 1 termin)
W czwartek 22 lutego odbędzie się spotkanie na Skype z koordynatorką z firmy hiszpańskiej. 
 
Spotkanie będzie na 5 lekcji w Sali 33. 
 
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!! 
UCZNIOWIE KLAS 4 (grupy 3, 4, 5)
Przypominamy o testach językowych w systemie OLS i prosimy i wykonanie testów do końca ferii.  
Zachęcamy też do tego, żebyście jak najszybciej zaczęli kursy językowe online.  
Powodzenia i miłej nauki:-)
UCZNIOWIE KLAS 3 TECHNIKUM 
 - PROJEKTOWA GRUPA 1 (TA)
Przypominamy terminy kolejnych zajęć przygotowujących do praktyk zagranicznych: 
 
05.02 (poniedziałek) – lekcja 1 i 2, język angielski zawodowy, sala 33 
09.02 (piątek) – lekcja 7 i 8, zajęcia z pedagogiem, sala 55 
12.02 (poniedziałek) – lekcja 1 i 2, język angielski zawodowy, sala 33 
12.02 (poniedziałek) – lekcja 8 i 9, BHP w laboratorium, sala 218 
16.02 (piątek) - lekcja 7 i 8, zajęcia z pedagogiem, sala 55
UCZNIOWIE KLAS 3 TECHNIKUM 
 - PROJEKTOWA GRUPA 1 (TA)
W piątek po feriach (9 lutego) odbędzie się spotkanie robocze związane z wyjazdem na praktyki. 

Spotkanie będzie na 6 lekcji w Sali 33. 
 
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!!
UCZNIOWIE KLAS 3 TECHNIKUM 
 - PROJEKTOWA GRUPA 2 (TB)
W środę po feriach (7 lutego) odbędzie się spotkanie robocze na Skype z koordynatorką z firmy euroMind. 
 
Spotkanie będzie o godzinie 15.15 w Sali 33. 
 
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!! 
UCZNIOWIE KLAS 3 TECHNIKUM – PROJEKTOWA GRUPA 1
Zajęcia z nauczycielem przedmiotów zawodowych (przygotowanie merytoryczne) odbędą się w następujących terminach: 
 
Czwartek 11 stycznia – godzina 13.35 – 15.15 (SALA 215) 
Czwartek 18 stycznia – godzina 13.35 – 15.15 (SALA 215) 
 
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!!
UCZNIOWIE KLAS 3 TECHNIKUM – PROJEKTOWA GRUPA 1
Zajęcia z języka angielskiego zawodowego odbędą się w następujących terminach: 
 
Poniedziałek 8 stycznia – godzina 14.30 – 16.00 (SALA 40) 
Wtorek 9 stycznia – godzina 15.20 – 16.50 (SALA 40) 
Poniedziałek 15 stycznia – godzina 14.30 – 16.00 (SALA 40) 
 
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!!
SPOTKANIE PRZYGOTOWAWCZE
17.01.2017 (ŚRODA) godzina 17.45 
 CZYTELNIA SZKOLNA

Zespół projektowy zaprasza wszystkich uczniów klas 4 technikum zakwalifikowanych do udziału w projekcie wraz z rodzicami / opiekunami prawnymi na obowiązkowe spotkanie organizacyjne. 
 
W programie spotkania: 
 
· Prezentacja na temat programu Erasmus+ (informacje ogólne na temat programu, jego założenia i cele) 
· Przedstawienie najważniejszych informacji na temat projektu realizowanego przez ZSChiO 
· Omówienie kwestii praktycznych związanych z wyjazdem (podróż, zakwaterowanie, ubezpieczenie) 
· Prezentacja miejsca odbywania stażu 
· Omówienie programu praktyk i programu kulturowego 
· Omówienie obowiązków uczestników przed, podczas i po odbyciu stażu 
· Omówienie i podpisanie umów między organizacją wysyłającą a uczestnikiem 
· Omówienie regulaminów 
· Omówienie certyfikatów potwierdzających odbycie stażu 
· Omówienie korzyści płynących z udziału w stażu w zagranicznym przedsiębiorstwie 
 
W środę 17 stycznia o godzinie 17.45 zapraszamy wszystkich rodziców do Czytelni Szkolnej na krótką prezentację na temat programu Erasmus+ oraz projektu realizowanego w tej chwili przez naszą szkołę.
UCZNIOWIE KLAS 3 TECHNIKUM - PROJEKTOWA GRUPA 1
W piątek 5 stycznia odbędzie się krótkie zebranie w czytelni szkolnej na długiej przerwie.  
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA
KLASY 4 TECHNIKUM!!!
Egzaminy ustne z języka angielskiego odbędą się w następujących terminach: 
 
KLASA 4 TA – wtorek 19.12 od godziny 14.30 w Sali 210 
KLASA 4 TAB – środa 20.12 od godziny 8.55 w Sali 210
Uczniowie klas 3 technikum (część TA) - projektowa Grupa 1
18 grudnia (w poniedziałek) o godzinie 14.30 w sali 110 odbędą się spotkania na Skypie z przedstawicielką firmy hiszpańskiej. 
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!!
UCZNIOWIE KLAS 4 TECHNIKUM!!!
Przypominamy terminy rekrutacji do udziału w stażach zagranicznych w ramach projektu Erasmus:

Przyjmowanie wniosków aplikacyjnych wraz z Europass CV (po polsku i po angielsku) - 01.12 – 15.12.2017 
 
Test pisemny z języka angielskiego - 18.12.2017 
 
Egzamin ustny z języka angielskiego - 19-20.12.2017 
 
Ogłoszenie listy Uczestników wraz z listą rezerwową - 03.01.2018 
 
Spotkanie organizacyjno-informacyjne z rodzicami i uczniami zakwalifikowanymi do udziału w projekcie - 17.01.2018 
 
Podpisanie umowy - 17.01.2018

UCZNIOWIE KLAS 3 TECHNIKUM – CZĘŚĆ TA  (projektowa Grupa 1)
W grudniu odbędą się zajęcia z przygotowania kulturowego według harmonogramu: 
 
8.12 (piątek) godzina 13.35 - 15.15 (2 godziny) – prowadzenie Anna Mesojed – sala 33  
11.12 (poniedziałek) godzina 14.30 - 16.15 (2 godziny) – prowadzenie Alicja Matusewicz – sala 33 
15.12 (piątek) godzina 14.30 - 16.15 (2 godziny) – prowadzenie Anna Mesojed – sala 33 
 
OBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH OBOWIĄZKOWA!!!
UWAGA! Ostateczne wyniki konkursu
Podajemy ostateczne wyniki konkursu na logo i hasło projektu: 
 
KATEGORIA LOGO: 
1. miejsce – Aleksandra Ziemianowicz III ta 
2. miejsce – Julia Szocińska II tb 
3. miejsce – Agnieszka Prelewska II tb 
 
KATEGORIA HASŁO: 
1. miejsce – Julia Szocińska II tb (Szansa na lepszy start) 
2. miejsce – Krystian Kurowski II tb (Języki szlifuj, piątki zbieraj i na zagraniczne praktyki szybko się wybieraj!)  
3. miejsce – Mateusz Michalewicz II tb (Chemiku możliwości masz, w całej Europie radę sobie dasz) 
 
Wręczenie nagród odbędzie się 10 listopada (piątek) w czytelni szkolnej na długiej przerwie.
WYNIKI KONKURSU NA LOGO I HASŁO
Informujemy, że rozstrzygnięty został konkurs na logo i hasło projektu. I miejsce w kategorii LOGO zajęła Aleksandra Ziemianowicz z klasy 3TA. I miejsce w kategorii HASŁO zajęła Julia Szocińska z klasy 2TB. Gratulujemy i zapraszamy po odbiór nagód!!!  
Pozostałym uczniom dziękujemy za złożone prace i gratulujemy kreatywności. 
 
Hasło naszego projektu to: Szansa na lepszy start 
A oto zwycięskie logo
TEST JĘZYKOWY - DODATKOWY TERMIN!
Osoby, które nie mogły podejść do testów z języka angielskiego w zeszłym tygodniu, będą miały dodatkowy termin: 
część pisemna - 27 września (środa) - godzina 12.40 w Czytelni szkolnej  
część ustna - 27 września (środa) - godzina 15.15 w Sali 33 
 
Jest to ostateczny termin na zaliczenie testów. Nieobecność będzie równoznaczna z przyznaniem 0 punktów z niezaliczonej części.
TEST JĘZYKOWY
UWAGA Uczniowie klasy 3 TA i 3 TAB, którzy aplikowali do udziału w projekcie Erasmus+ 

TEST PISEMNY z języka angielskiego odbędzie się 20 września (środa) o godzinie 12.40 w czytelni szkolnej.  
 
ROZMOWY USTNE będą w godzinach podanych poniżej w sali 112: 
 
 Klasa 3 TA - 21 września (czwartek) - od 11.45 do 14.45 
 
 Klasa 3 TAB (część TA) - 22 września (piątek) - od 8.00 do 8.40 
 
 Klasa 3 TAB (część TB) - 22 września (piątek) - od 12.40 do 13.50 
 
 Szczegółowy harmonogram będzie dostępny od poniedziałku na tablicy ogłoszeń oraz u wychowawców klas i koordynatora projektu.
KONKURS DLA UCZNIÓW TECHNIKUM
W związku z rozpoczęciem realizacji projektu w ramach programu Erasmus+ ogłaszamy konkurs na logo i hasło projektu. Szczegółowe informacje można znaleźć w regulaminie konkursu, do pobrania TUTAJ.  
Przewidujemy nagrody za I, II i III miejsce.
UCZNIOWIE KLAS 4 TECHNIKUM!!!
Rozpoczynamy rekrutację na staże zagraniczne w Sewilli. Staże będą trwały 4 tygodnie w okresie 1-29 czerwca 2019. 
GRUPA 8 (klasa 4 TA – technik analityk) – 5 miejsc 
GRUPA 9 (klasa 4 TB – technik ochrony środowiska) – 3 miejsca

Terminy rekrutacji do udziału w praktykach zagranicznych w ramach projektu Erasmus:
Przyjmowanie wniosków aplikacyjnych wraz z Europass CV (po polsku i po angielsku) - 20.12.2018 
Test pisemny z języka angielskiego - 03.01.2019
Egzamin ustny z języka angielskiego - 04.01.2019 
Ogłoszenie listy Uczestników wraz z listą rezerwową - 08.01.2019 
Spotkanie organizacyjno-informacyjne z rodzicami i uczniami zakwalifikowanymi do udziału w projekcie - 15.01.2019 
Podpisanie umowy - 15.01.2019
Uczniowie z grupy 7 (klasa 3 TA)
ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO WYJAZDU NA PRAKTYKI: 

16.10 (wtorek) – lekcja 1 – przygotowanie pedagogiczno-psychologiczne – sala 34 
18.10 (czwartek) – lekcja 2 – przygotowanie kulturowe – sala 40 

SPOTKANIE  
 
W poniedziałek 22.10 na lekcji 5 w Czytelni odbędzie się spotkanie z opiekunami i koordynatorem.
Uczniowie z grupy 7 (klasa 3 TA)
ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO WYJAZDU NA PRAKTYKI: 
 
17.09 (poniedziałek) – lekcja 1 – język angielski zawodowy – sala 33 
18.09 (wtorek) – lekcja 3 – BHP – sala 34 
19.09 (środa) – lekcja 8 – język angielski zawodowy – sala 43 
20.09 (czwartek) – lekcja 0 – przygotowanie merytoryczne – sala 201 
21.09 (piątek) – lekcja 0 – przygotowanie merytoryczne – sala 218 
24.09 (poniedziałek) – lekcja 1 – język angielski zawodowy – sala 33 
24.09 (poniedziałek) – lekcja 8, 9 – przygotowanie kulturowe – sala 33 
25.09 (wtorek) – lekcja 3 – BHP – sala 34 
26.09 (środa) – lekcja 8 – język angielski zawodowy – sala 43 
27.09 (czwartek) – lekcja 0 – przygotowanie merytoryczne – sala 201 
28.09 (piątek) – lekcja 0 – przygotowanie merytoryczne – sala 218 
01.10 (poniedziałek) – lekcja 8, 9 – przygotowanie kulturowe – sala 33 
 
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!!
Uczniowie klas trzecich technikum !!!
SPOTKANIE PROMOCYJNE 

W środę 19 września na 6 godzinie lekcyjnej zapraszamy na prezentację na temat projektu Erasmus+. 

Podczas spotkania uczniowie obecnych i zeszłorocznych klas czwartych opowiedzą o swoim pobycie w Hiszpanii.
Uczniowie z grupy 6 (klasa 3 TB)
SPOTKANIE Z OPIEKUNAMI 

W piątek 14 września o godzinie 9.50 w Czytelni Szkolnej odbędzie się spotkanie z opiekunami praktyk. 

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!!
Uczniowie z grupy 6 (klasa 3 TB)  - ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE WE WRZEŚNIU:
05.09 (środa) – lekcja 8, 9 – sala 33 – język angielski zawodowy 
06.09 (czwartek) – lekcja 9 – sala 55 – przygotowanie merytoryczne 
07.09 (piątek) – lekcja 8 – sala 33 – język angielski zawodowy  
10.09 (poniedziałek) – lekcja 7, 8 – przygotowanie kulturowe 
10.09 (poniedziałek) – lekcja 9 – sala 55 – przygotowanie merytoryczne 
13.09 (czwartek) – lekcja 9 – sala 55 – przygotowanie merytoryczne 
17.09 (poniedziałek) – lekcja 7, 8 – przygotowanie kulturowe 
17.09 (poniedziałek) – lekcja 9 – sala 55 – przygotowanie merytoryczne 
12.09 (środa) – lekcja 8, 9 – sala 33 – język angielski zawodowy 
14.09 (piątek) – lekcja 8 – sala 33 – język angielski zawodowy 
 
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!!
Uczniowie z grupy 6 (klasa 3 TB)  - ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE W SIERPNIU:
29.08 (środa) 
Lekcja 1 i 2 – BHP – sala 33 
Lekcja 3 i 4 – Przygotowanie kulturowe – sala 33 
Lekcja 5 i 6 – Przygotowanie pedagogiczno-psychologiczne – sala33 
 
30.08 (czwartek) 
Lekcja 1 i 2 – Język angielski zawodowy – sala 33 
 
31.08 (piątek) 
Lekcja 1 i 2 – Język angielski zawodowy – sala 33 
Lekcja 3 i 4 - Przygotowanie pedagogiczno-psychologiczne – sala33 
 
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!!
UCZNIOWIE KLAS 2  - Osoby biorące udział w projekcie
W środę 27 czerwca o godzinie 11.00 odbędą się rozmowy na Skype z koordynatorką z firmy hiszpańskiej.  
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!!
UCZNIOWIE KLAS 2 - Osoby, które zakwalifikowały się do udziału w projekcie
W czwartek 21 czerwca o godzinie 18.00 w Czytelni szkolnej odbędzie się spotkanie, na które prosimy przybyć wraz z rodzicami / opiekunami prawnymi.  
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!!
UCZNIOWIE KLAS 2 TECHNIKUM
TEST PISEMNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO - ŚRODA 13 CZERWCA – LEKCJA 5 – CZYTELNIA SZKOLNA 
 
EGZAMINY USTNE BĘDĄ W CZWARTEK 14 CZERWCA (lekcje 4, 5, 6, 7, 8) 
(dokładny harmonogram zostanie podany w środę) 
 
Termin dodatkowy – piątek 15 czerwca – lekcja 2 – Czytelnia szkolna
GRUPY 4 i 5 (klasy 4)
Spotkanie organizacyjne w sprawie wyjazdu na praktyki odbędzie się 8 czerwca (piątek) o godzinie 14.15 w Sali 33. 
 
Obecność obowiązkowa!!!
GRUPA 2 (klasa 3 TB)
Zebranie podsumowujące odbędzie się 7 czerwca (czwartek) na 4 lekcji w Czytelni szkolnej. 
 
Obecność obowiązkowa!!!
GRUPY 4 i 5 (KLASY 4 TECHNIKUM) 
TERMINY ZAJĘĆ W CZERWCU
06.06 (środa) 
 
Lekcje 3, 4, 5 – Język angielski zawodowy – sala 113 
Lekcje 6, 7 – Przygotowanie kulturowe – sala 200 
 
08.06 (piątek) 
 
Godziny 10.15 – 14.00 – Przygotowanie kulturowe – sala 201
Godzina 14:15 – ZEBRANIE – sala 33  
 
12.06 (wtorek) 
 
Lekcje 1, 2, 3, 4 – Przygotowanie merytoryczne (tylko grupa 5) – sala 114 
 
13.06 (środa) 
 
Lekcje 1, 2 – BHP – sala 101 
Lekcja 3 – Język angielski zawodowy – sala 113 
Lekcje 4, 5, 6, 7 – Przygotowanie merytoryczne (tylko grupa 4) – sala 201 

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!!
GRUPA 6 (klasa 2 TB – technik ochrony środowiska) 
GRUPA 7 (klasa 2 TA – technik analityk)
Terminy rekrutacji do udziału w praktykach zagranicznych w ramach projektu Erasmus:

Przyjmowanie wniosków aplikacyjnych wraz z Europass CV (po polsku i po angielsku) - 04.06 – 12.06.2018 
 
Test pisemny z języka angielskiego - 13.06.2018 
 
Egzamin ustny z języka angielskiego - 14-15.06.2018 
 
Ogłoszenie listy Uczestników wraz z listą rezerwową - 20.06.2018 
 
Spotkanie organizacyjno-informacyjne z rodzicami i uczniami zakwalifikowanymi do udziału w projekcie - 21.06.2018 
 
Podpisanie umowy - 21.06.2018
GRUPY 4 I 5 (KLASY 4TA I 4TAB)
Zajęcia przygotowujące w maju: 

23.05 (środa):  
- lekcja 3, 4, 5 - język angielski zawodowy (sala 33, 33, 113)  
- lekcja 6 i 7 zajęcia z pedagogiem (sala 55, 113) 
 
30.05 (środa): 
- lekcja 3, 4, 5 - język angielski zawodowy (sala 33, 33, 113) 
- lekcja 6 i 7 - zajęcia z pedagogiem ( sala 55, 113)  
 
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA
GRUPA 3 (klasa 4TA)
Przypominamy o spotkaniu z opiekunem grupy - p. Iwoną Aleksiejczuk - we wtorek 8 maja o godzinie 11.00.  

Zajęcia z BHP odbędą się 14 maja (poniedziałek) o godzinie 8.00.
AKTUALNE TERMINY ZAJĘĆ
GRUPA 2 (KLASA 3 TAB)  
PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE  
24.04 (wtorek) – lekcja 0 – s. 55  
25.04 (środa) – lekcja 0 – s. 55  
PRZYGOTOWANIE KULTUROWE  
27.04 (piątek) – lekcja 7 i 8 – s. 102  
08.05 (wtorek) – godzina 13.00 – 14.35 – sala 218  
11.05 (piątek) – lekcja 7 i 8 – s. 102  
ZAJĘCIA Z PEDAGOGIEM  
20.04 (piątek) – lekcja 7 i 8 – s. 102  
27.04 (piątek) – lekcja 6 i 7 – sala 102  
ZAJĘCIA Z BHP  
08.05 (wtorek) – godzina 11.20 – 12.55 – sala 218  
 
GRUPA 3 (KLASA 4 TA)  
PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE  
26.04 (czwartek) – lekcja 5 – sala 33  
PRZYGOTOWANIE KULTUROWE  
23.04 (poniedziałek) – lekcja 3 – sala 40  
 
OBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH OBOWIĄZKOWA!!!
UWAGA UCZNIOWIE KLAS 4
Osoby, które wyjeżdżają na staż w wakacje proszone są o zgłoszenie się do koordynatora projektu (W. Boryszewski) do 27 kwietnia. Proszę też o dostarczenie:  
 
- zdjęcie legitymacyjne o wymiarach maks. 2,7 cm na 3,4 cm 
- ksero lub skan dowodu osobistego 
- ksero lub skan karty EKUZ 
UWAGA GRUPA 2 (klasa 3 tb)
Zajęcia z pedagogiem są przeniesione z wtorku 24 kwietnia na piątek 27 kwietnia - lekcja 5 i 6 - sala 102
TERMINY KOLEJNYCH ZAJĘĆ - GRUPA 2 (KLASA 3 TB)
ZAJĘCIA Z BHP 
08.05 (wtorek) – od 11.20 do 12.55 (2 godziny lekcyjne) – sala 218 
 
PRZYGOTOWANIE KULTUROWE 
08.05 (wtorek) – od 13.00 do 14.35 (2 godziny lekcyjne) – sala 218 
 
OBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH OBOWIĄZKOWA!!!
GRUPA 2 (klasa 3 tb) ORAZ GRUPA 3 (klasa 4 ta)
W poniedziałek 23 kwietnia na lekcji 6 w Czytelni szkolnej odbędzie się zebranie w sprawie wyjazdu na praktyki. 

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!!
TERMINY ZAJĘĆ W KWIETNIU 
GRUPA 2 (KLASA 3 TAB) 
 
JĘZYK ANGIELSKI ZAWODOWY 
09.04 (poniedziałek) – lekcja 1 i 2 – s. 200 
13.04 (piątek) – lekcja 8 – s. 33 
16.04 (poniedziałek) – lekcja 2 – s. 200 
 
PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE 
17.04 (wtorek) – lekcja 0 – s. 55 
18.04 (środa) – lekcja 0 – s. 55 
14.04 (wtorek) – lekcja 0 – s. 55 
25.04 (środa) – lekcja 0 – s. 55 

PRZYGOTOWANIE KULTUROWE 
27.04 (piątek) – lekcja 7 i 8 – s. 102 
11.05 (piątek) – lekcja 6 – s. 102 

ZAJĘCIA Z PEDAGOGIEM 
20.04 (piątek) – lekcja 7 i 8 – s. 102 
24.04 (wtorek) – lekcja 7 i 8 – s. 114, 201
  
OBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH OBOWIĄZKOWA!!!
GRUPA 4 i 5 (KLASY 4 TA i 4 TAB – termin lipcowy)
W piątek 6 kwietnia o godzinie 8.00 w sali 40 odbędzie się spotkanie na Skypie z koordynatorką z firmy euroMind. 

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!!
TERMINY ZAJĘĆ W KWIETNIU 
GRUPA 3 (KLASA 4 TA – 1 termin)

JĘZYK ANGIELSKI ZAWODOWY 
05.04 (czwartek) – lekcja 5 i 6 – s. 33  
12.04 (czwartek) – lekcja 5 i 6 – s. 33 
 
PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE 
12.04 (czwartek) – lekcja 3 – s. 101 
19.04 (czwartek) – lekcja 3 i 5 – s. 101, 33 
26.04 (czwartek) – lekcja 5 – s. 33 
 
PRZYGOTOWANIE KULTUROWE 
13.04 (piątek) – lekcja 7 i 8 – s. 102 
19.04 (czwartek) – lekcja 6 – s. 40 
20.04 (piątek) – lekcja 7 i 8 – s. 102 
26.04 (czwartek) – lekcja 6 – s. 40

ZAJĘCIA Z PEDAGOGIEM 
10.04 (wtorek) – lekcja 2 i 3 – s. 102 
17.04 (wtorek) – lekcja 2 i 3 – s. 102 
 
OBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH OBOWIĄZKOWA!!! 
Uwaga - zmiany terminów zajęć w marcu: 
JĘZYK ANGIELSKI ZAWODOWY
GRUPA 2 (KLASA 3 TAB) 
12.03 (poniedziałek) – lekcja 1 i 2 – s. 43 
19.03 (poniedziałek) – lekcja 1 i 2 – s. 43 
26.03 (poniedziałek) – lekcja 1 i 2 – s. 43 
 
GRUPA 3 (KLASA 4 TA) 
21.03 (środa) – lekcja 6 i 7 – Czytelnia  
22.03 (czwartek) – lekcja 5, 6, 7 – Czytelnia 
27.03 (wtorek) – lekcja 3 – Czytelnia  
28.03 (środa) – lekcja 6 i 7 – Czytelnia
UCZNIOWIE KLASY 3 TECHNIKUM – PROJEKTOWA GRUPA 1
W piątek 16 marca odbędzie się spotkanie podsumowujące.
Zebranie będzie o godzinie 13.30 w Czytelni szkolnej. 
 
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!!
UCZNIOWIE TECHNIKUM – PROJEKTOWA GRUPA 2 (KLASA 3 TB) I GRUPA 3 (KLASA 4 TA – 1 termin)
W piątek 9 marca odbędzie się krótkie spotkanie organizacyjne. 
Zebranie będzie na długiej przerwie w Sali 33. 
 
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!! 
TERMINY ZAJĘĆ W MARCU 
 JĘZYK ANGIELSKI ZAWODOWY
GRUPA 2 (KLASA 3 TAB) 
 
12.03 (poniedziałek) – lekcja 1 i 2 – s. 43 
19.03 (poniedziałek) – lekcja 1 i 2 – s. 43 
26.03 (poniedziałek) – lekcja 1 i 2 – s. 43 
 
GRUPA 3 (KLASA 4 TAB) 
 
08.03 (czwartek) – lekcja 5 i 6 – Czytelnia 
15.03 (czwartek) – lekcja 5 i 6 – Czytelnia 
22.03 (czwartek) – lekcja 5 i 6 – Czytelnia 
 
OBECNOŚĆ NA WSZYSTKICH ZAJĘCIACH OBOWIĄZKOWA!!!
UCZNIOWIE KLAS 3 TECHNIKUM – PROJEKTOWA GRUPA 1
Aktualny harmonogram zajęć i spotkań związanych z wyjazdem: 
 
16.02 (piątek) – lekcja 7 – zajęcia z pedagogiem – sala 55 
16.02 (piątek) – lekcja 8 – spotkanie z koordynatorem – sala 33 
19.02 (poniedziałek) – lekcja 8 – zajęcia z pedagogiem – sala 55 
20.02 (wtorek) – długa przerwa – spotkanie z koordynatorem – sala 33 
22.02 (czwartek) – długa przerwa – spotkanie z koordynatorem – Czytelnia szkolna 
23.02 (piątek) – lekcja 7 – spotkanie z koordynatorem i opiekunami – sala 33 
 
OBECNOŚĆ NA WSZYSTKICH ZAJĘCIACH I SPOTKANIACH OBOWIĄZKOWA!!!
UCZNIOWIE KLAS 4 TECHNIKUM - PROJEKTOWA GRUPA 3 (TA – 1 termin)
W czwartek 22 lutego odbędzie się spotkanie na Skype z koordynatorką z firmy hiszpańskiej. 
 
Spotkanie będzie na 5 lekcji w Sali 33. 
 
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!! 
UCZNIOWIE KLAS 4 (grupy 3, 4, 5)
Przypominamy o testach językowych w systemie OLS i prosimy i wykonanie testów do końca ferii.  
Zachęcamy też do tego, żebyście jak najszybciej zaczęli kursy językowe online.  
Powodzenia i miłej nauki:-)
UCZNIOWIE KLAS 3 TECHNIKUM 
 - PROJEKTOWA GRUPA 1 (TA)
Przypominamy terminy kolejnych zajęć przygotowujących do praktyk zagranicznych: 
 
05.02 (poniedziałek) – lekcja 1 i 2, język angielski zawodowy, sala 33 
09.02 (piątek) – lekcja 7 i 8, zajęcia z pedagogiem, sala 55 
12.02 (poniedziałek) – lekcja 1 i 2, język angielski zawodowy, sala 33 
12.02 (poniedziałek) – lekcja 8 i 9, BHP w laboratorium, sala 218 
16.02 (piątek) - lekcja 7 i 8, zajęcia z pedagogiem, sala 55
UCZNIOWIE KLAS 3 TECHNIKUM 
 - PROJEKTOWA GRUPA 1 (TA)
W piątek po feriach (9 lutego) odbędzie się spotkanie robocze związane z wyjazdem na praktyki. 

Spotkanie będzie na 6 lekcji w Sali 33. 
 
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!!
UCZNIOWIE KLAS 3 TECHNIKUM 
 - PROJEKTOWA GRUPA 2 (TB)
W środę po feriach (7 lutego) odbędzie się spotkanie robocze na Skype z koordynatorką z firmy euroMind. 
 
Spotkanie będzie o godzinie 15.15 w Sali 33. 
 
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!! 
UCZNIOWIE KLAS 3 TECHNIKUM – PROJEKTOWA GRUPA 1
Zajęcia z nauczycielem przedmiotów zawodowych (przygotowanie merytoryczne) odbędą się w następujących terminach: 
 
Czwartek 11 stycznia – godzina 13.35 – 15.15 (SALA 215) 
Czwartek 18 stycznia – godzina 13.35 – 15.15 (SALA 215) 
 
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!!
UCZNIOWIE KLAS 3 TECHNIKUM – PROJEKTOWA GRUPA 1
Zajęcia z języka angielskiego zawodowego odbędą się w następujących terminach: 
 
Poniedziałek 8 stycznia – godzina 14.30 – 16.00 (SALA 40) 
Wtorek 9 stycznia – godzina 15.20 – 16.50 (SALA 40) 
Poniedziałek 15 stycznia – godzina 14.30 – 16.00 (SALA 40) 
 
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!!
SPOTKANIE PRZYGOTOWAWCZE
17.01.2017 (ŚRODA) godzina 17.45 
 CZYTELNIA SZKOLNA

Zespół projektowy zaprasza wszystkich uczniów klas 4 technikum zakwalifikowanych do udziału w projekcie wraz z rodzicami / opiekunami prawnymi na obowiązkowe spotkanie organizacyjne. 
 
W programie spotkania: 
 
· Prezentacja na temat programu Erasmus+ (informacje ogólne na temat programu, jego założenia i cele) 
· Przedstawienie najważniejszych informacji na temat projektu realizowanego przez ZSChiO 
· Omówienie kwestii praktycznych związanych z wyjazdem (podróż, zakwaterowanie, ubezpieczenie) 
· Prezentacja miejsca odbywania stażu 
· Omówienie programu praktyk i programu kulturowego 
· Omówienie obowiązków uczestników przed, podczas i po odbyciu stażu 
· Omówienie i podpisanie umów między organizacją wysyłającą a uczestnikiem 
· Omówienie regulaminów 
· Omówienie certyfikatów potwierdzających odbycie stażu 
· Omówienie korzyści płynących z udziału w stażu w zagranicznym przedsiębiorstwie 
 
W środę 17 stycznia o godzinie 17.45 zapraszamy wszystkich rodziców do Czytelni Szkolnej na krótką prezentację na temat programu Erasmus+ oraz projektu realizowanego w tej chwili przez naszą szkołę.
UCZNIOWIE KLAS 3 TECHNIKUM - PROJEKTOWA GRUPA 1
W piątek 5 stycznia odbędzie się krótkie zebranie w czytelni szkolnej na długiej przerwie.  
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA
KLASY 4 TECHNIKUM!!!
Egzaminy ustne z języka angielskiego odbędą się w następujących terminach: 
 
KLASA 4 TA – wtorek 19.12 od godziny 14.30 w Sali 210 
KLASA 4 TAB – środa 20.12 od godziny 8.55 w Sali 210
Uczniowie klas 3 technikum (część TA) - projektowa Grupa 1
18 grudnia (w poniedziałek) o godzinie 14.30 w sali 110 odbędą się spotkania na Skypie z przedstawicielką firmy hiszpańskiej. 
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!!
UCZNIOWIE KLAS 4 TECHNIKUM!!!
Przypominamy terminy rekrutacji do udziału w stażach zagranicznych w ramach projektu Erasmus:

Przyjmowanie wniosków aplikacyjnych wraz z Europass CV (po polsku i po angielsku) - 01.12 – 15.12.2017 
 
Test pisemny z języka angielskiego - 18.12.2017 
 
Egzamin ustny z języka angielskiego - 19-20.12.2017 
 
Ogłoszenie listy Uczestników wraz z listą rezerwową - 03.01.2018 
 
Spotkanie organizacyjno-informacyjne z rodzicami i uczniami zakwalifikowanymi do udziału w projekcie - 17.01.2018 
 
Podpisanie umowy - 17.01.2018

UCZNIOWIE KLAS 3 TECHNIKUM – CZĘŚĆ TA  (projektowa Grupa 1)
W grudniu odbędą się zajęcia z przygotowania kulturowego według harmonogramu: 
 
8.12 (piątek) godzina 13.35 - 15.15 (2 godziny) – prowadzenie Anna Mesojed – sala 33  
11.12 (poniedziałek) godzina 14.30 - 16.15 (2 godziny) – prowadzenie Alicja Matusewicz – sala 33 
15.12 (piątek) godzina 14.30 - 16.15 (2 godziny) – prowadzenie Anna Mesojed – sala 33 
 
OBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH OBOWIĄZKOWA!!!
UWAGA! Ostateczne wyniki konkursu
Podajemy ostateczne wyniki konkursu na logo i hasło projektu: 
 
KATEGORIA LOGO: 
1. miejsce – Aleksandra Ziemianowicz III ta 
2. miejsce – Julia Szocińska II tb 
3. miejsce – Agnieszka Prelewska II tb 
 
KATEGORIA HASŁO: 
1. miejsce – Julia Szocińska II tb (Szansa na lepszy start) 
2. miejsce – Krystian Kurowski II tb (Języki szlifuj, piątki zbieraj i na zagraniczne praktyki szybko się wybieraj!)  
3. miejsce – Mateusz Michalewicz II tb (Chemiku możliwości masz, w całej Europie radę sobie dasz) 
 
Wręczenie nagród odbędzie się 10 listopada (piątek) w czytelni szkolnej na długiej przerwie.
WYNIKI KONKURSU NA LOGO I HASŁO
Informujemy, że rozstrzygnięty został konkurs na logo i hasło projektu. I miejsce w kategorii LOGO zajęła Aleksandra Ziemianowicz z klasy 3TA. I miejsce w kategorii HASŁO zajęła Julia Szocińska z klasy 2TB. Gratulujemy i zapraszamy po odbiór nagód!!!  
Pozostałym uczniom dziękujemy za złożone prace i gratulujemy kreatywności. 
 
Hasło naszego projektu to: Szansa na lepszy start 
A oto zwycięskie logo
TEST JĘZYKOWY - DODATKOWY TERMIN!
Osoby, które nie mogły podejść do testów z języka angielskiego w zeszłym tygodniu, będą miały dodatkowy termin: 
część pisemna - 27 września (środa) - godzina 12.40 w Czytelni szkolnej  
część ustna - 27 września (środa) - godzina 15.15 w Sali 33 
 
Jest to ostateczny termin na zaliczenie testów. Nieobecność będzie równoznaczna z przyznaniem 0 punktów z niezaliczonej części.
TEST JĘZYKOWY
UWAGA Uczniowie klasy 3 TA i 3 TAB, którzy aplikowali do udziału w projekcie Erasmus+ 

TEST PISEMNY z języka angielskiego odbędzie się 20 września (środa) o godzinie 12.40 w czytelni szkolnej.  
 
ROZMOWY USTNE będą w godzinach podanych poniżej w sali 112: 
 
 Klasa 3 TA - 21 września (czwartek) - od 11.45 do 14.45 
 
 Klasa 3 TAB (część TA) - 22 września (piątek) - od 8.00 do 8.40 
 
 Klasa 3 TAB (część TB) - 22 września (piątek) - od 12.40 do 13.50 
 
 Szczegółowy harmonogram będzie dostępny od poniedziałku na tablicy ogłoszeń oraz u wychowawców klas i koordynatora projektu.
KONKURS DLA UCZNIÓW TECHNIKUM
W związku z rozpoczęciem realizacji projektu w ramach programu Erasmus+ ogłaszamy konkurs na logo i hasło projektu. Szczegółowe informacje można znaleźć w regulaminie konkursu, do pobrania TUTAJ.  
Przewidujemy nagrody za I, II i III miejsce.
UCZNIOWIE KLAS 4 TECHNIKUM!!!
Rozpoczynamy rekrutację na staże zagraniczne w Sewilli. Staże będą trwały 4 tygodnie w okresie 1-29 czerwca 2019. 
GRUPA 8 (klasa 4 TA – technik analityk) – 5 miejsc 
GRUPA 9 (klasa 4 TB – technik ochrony środowiska) – 3 miejsca

Terminy rekrutacji do udziału w praktykach zagranicznych w ramach projektu Erasmus:
Przyjmowanie wniosków aplikacyjnych wraz z Europass CV (po polsku i po angielsku) - 20.12.2018 
Test pisemny z języka angielskiego - 03.01.2019
Egzamin ustny z języka angielskiego - 04.01.2019 
Ogłoszenie listy Uczestników wraz z listą rezerwową - 08.01.2019 
Spotkanie organizacyjno-informacyjne z rodzicami i uczniami zakwalifikowanymi do udziału w projekcie - 15.01.2019 
Podpisanie umowy - 15.01.2019
AKTUALNOŚCI
UCZNIOWIE KLAS 4 TECHNIKUM!!!
Rozpoczynamy rekrutację na staże zagraniczne w Sewilli. Staże będą trwały 4 tygodnie w okresie 1-29 czerwca 2019. 
GRUPA 8 (klasa 4 TA – technik analityk) – 5 miejsc 
GRUPA 9 (klasa 4 TB – technik ochrony środowiska) – 3 miejsca

Terminy rekrutacji do udziału w praktykach zagranicznych w ramach projektu Erasmus:
Przyjmowanie wniosków aplikacyjnych wraz z Europass CV (po polsku i po angielsku) - 20.12.2018 
Test pisemny z języka angielskiego - 03.01.2019
Egzamin ustny z języka angielskiego - 04.01.2019 
Ogłoszenie listy Uczestników wraz z listą rezerwową - 08.01.2019 
Spotkanie organizacyjno-informacyjne z rodzicami i uczniami zakwalifikowanymi do udziału w projekcie - 15.01.2019 
Podpisanie umowy - 15.01.2019
Uczniowie z grupy 7 (klasa 3 TA)
ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO WYJAZDU NA PRAKTYKI: 

16.10 (wtorek) – lekcja 1 – przygotowanie pedagogiczno-psychologiczne – sala 34 
18.10 (czwartek) – lekcja 2 – przygotowanie kulturowe – sala 40 

SPOTKANIE  
 
W poniedziałek 22.10 na lekcji 5 w Czytelni odbędzie się spotkanie z opiekunami i koordynatorem.
Uczniowie z grupy 7 (klasa 3 TA)
ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO WYJAZDU NA PRAKTYKI: 
 
17.09 (poniedziałek) – lekcja 1 – język angielski zawodowy – sala 33 
18.09 (wtorek) – lekcja 3 – BHP – sala 34 
19.09 (środa) – lekcja 8 – język angielski zawodowy – sala 43 
20.09 (czwartek) – lekcja 0 – przygotowanie merytoryczne – sala 201 
21.09 (piątek) – lekcja 0 – przygotowanie merytoryczne – sala 218 
24.09 (poniedziałek) – lekcja 1 – język angielski zawodowy – sala 33 
24.09 (poniedziałek) – lekcja 8, 9 – przygotowanie kulturowe – sala 33 
25.09 (wtorek) – lekcja 3 – BHP – sala 34 
26.09 (środa) – lekcja 8 – język angielski zawodowy – sala 43 
27.09 (czwartek) – lekcja 0 – przygotowanie merytoryczne – sala 201 
28.09 (piątek) – lekcja 0 – przygotowanie merytoryczne – sala 218 
01.10 (poniedziałek) – lekcja 8, 9 – przygotowanie kulturowe – sala 33 
 
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!!
Uczniowie klas trzecich technikum !!!
SPOTKANIE PROMOCYJNE 

W środę 19 września na 6 godzinie lekcyjnej zapraszamy na prezentację na temat projektu Erasmus+. 

Podczas spotkania uczniowie obecnych i zeszłorocznych klas czwartych opowiedzą o swoim pobycie w Hiszpanii.
Uczniowie z grupy 6 (klasa 3 TB)
SPOTKANIE Z OPIEKUNAMI 

W piątek 14 września o godzinie 9.50 w Czytelni Szkolnej odbędzie się spotkanie z opiekunami praktyk. 

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!!
Uczniowie z grupy 6 (klasa 3 TB)  - ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE WE WRZEŚNIU:
05.09 (środa) – lekcja 8, 9 – sala 33 – język angielski zawodowy 
06.09 (czwartek) – lekcja 9 – sala 55 – przygotowanie merytoryczne 
07.09 (piątek) – lekcja 8 – sala 33 – język angielski zawodowy  
10.09 (poniedziałek) – lekcja 7, 8 – przygotowanie kulturowe 
10.09 (poniedziałek) – lekcja 9 – sala 55 – przygotowanie merytoryczne 
13.09 (czwartek) – lekcja 9 – sala 55 – przygotowanie merytoryczne 
17.09 (poniedziałek) – lekcja 7, 8 – przygotowanie kulturowe 
17.09 (poniedziałek) – lekcja 9 – sala 55 – przygotowanie merytoryczne 
12.09 (środa) – lekcja 8, 9 – sala 33 – język angielski zawodowy 
14.09 (piątek) – lekcja 8 – sala 33 – język angielski zawodowy 
 
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!!
Uczniowie z grupy 6 (klasa 3 TB)  - ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE W SIERPNIU:
29.08 (środa) 
Lekcja 1 i 2 – BHP – sala 33 
Lekcja 3 i 4 – Przygotowanie kulturowe – sala 33 
Lekcja 5 i 6 – Przygotowanie pedagogiczno-psychologiczne – sala33 
 
30.08 (czwartek) 
Lekcja 1 i 2 – Język angielski zawodowy – sala 33 
 
31.08 (piątek) 
Lekcja 1 i 2 – Język angielski zawodowy – sala 33 
Lekcja 3 i 4 - Przygotowanie pedagogiczno-psychologiczne – sala33 
 
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!!
UCZNIOWIE KLAS 2  - Osoby biorące udział w projekcie
W środę 27 czerwca o godzinie 11.00 odbędą się rozmowy na Skype z koordynatorką z firmy hiszpańskiej.  
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!!
UCZNIOWIE KLAS 2 - Osoby, które zakwalifikowały się do udziału w projekcie
W czwartek 21 czerwca o godzinie 18.00 w Czytelni szkolnej odbędzie się spotkanie, na które prosimy przybyć wraz z rodzicami / opiekunami prawnymi.  
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!!
UCZNIOWIE KLAS 2 TECHNIKUM
TEST PISEMNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO - ŚRODA 13 CZERWCA – LEKCJA 5 – CZYTELNIA SZKOLNA 
 
EGZAMINY USTNE BĘDĄ W CZWARTEK 14 CZERWCA (lekcje 4, 5, 6, 7, 8) 
(dokładny harmonogram zostanie podany w środę) 
 
Termin dodatkowy – piątek 15 czerwca – lekcja 2 – Czytelnia szkolna
GRUPY 4 i 5 (klasy 4)
Spotkanie organizacyjne w sprawie wyjazdu na praktyki odbędzie się 8 czerwca (piątek) o godzinie 14.15 w Sali 33. 
 
Obecność obowiązkowa!!!
GRUPA 2 (klasa 3 TB)
Zebranie podsumowujące odbędzie się 7 czerwca (czwartek) na 4 lekcji w Czytelni szkolnej. 
 
Obecność obowiązkowa!!!
GRUPY 4 i 5 (KLASY 4 TECHNIKUM) 
TERMINY ZAJĘĆ W CZERWCU
06.06 (środa) 
 
Lekcje 3, 4, 5 – Język angielski zawodowy – sala 113 
Lekcje 6, 7 – Przygotowanie kulturowe – sala 200 
 
08.06 (piątek) 
 
Godziny 10.15 – 14.00 – Przygotowanie kulturowe – sala 201
Godzina 14:15 – ZEBRANIE – sala 33  
 
12.06 (wtorek) 
 
Lekcje 1, 2, 3, 4 – Przygotowanie merytoryczne (tylko grupa 5) – sala 114 
 
13.06 (środa) 
 
Lekcje 1, 2 – BHP – sala 101 
Lekcja 3 – Język angielski zawodowy – sala 113 
Lekcje 4, 5, 6, 7 – Przygotowanie merytoryczne (tylko grupa 4) – sala 201 

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!!
GRUPA 6 (klasa 2 TB – technik ochrony środowiska) 
GRUPA 7 (klasa 2 TA – technik analityk)
Terminy rekrutacji do udziału w praktykach zagranicznych w ramach projektu Erasmus:

Przyjmowanie wniosków aplikacyjnych wraz z Europass CV (po polsku i po angielsku) - 04.06 – 12.06.2018 
 
Test pisemny z języka angielskiego - 13.06.2018 
 
Egzamin ustny z języka angielskiego - 14-15.06.2018 
 
Ogłoszenie listy Uczestników wraz z listą rezerwową - 20.06.2018 
 
Spotkanie organizacyjno-informacyjne z rodzicami i uczniami zakwalifikowanymi do udziału w projekcie - 21.06.2018 
 
Podpisanie umowy - 21.06.2018
GRUPY 4 I 5 (KLASY 4TA I 4TAB)
Zajęcia przygotowujące w maju: 

23.05 (środa):  
- lekcja 3, 4, 5 - język angielski zawodowy (sala 33, 33, 113)  
- lekcja 6 i 7 zajęcia z pedagogiem (sala 55, 113) 
 
30.05 (środa): 
- lekcja 3, 4, 5 - język angielski zawodowy (sala 33, 33, 113) 
- lekcja 6 i 7 - zajęcia z pedagogiem ( sala 55, 113)  
 
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA
GRUPA 3 (klasa 4TA)
Przypominamy o spotkaniu z opiekunem grupy - p. Iwoną Aleksiejczuk - we wtorek 8 maja o godzinie 11.00.  

Zajęcia z BHP odbędą się 14 maja (poniedziałek) o godzinie 8.00.
AKTUALNE TERMINY ZAJĘĆ
GRUPA 2 (KLASA 3 TAB)  
PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE  
24.04 (wtorek) – lekcja 0 – s. 55  
25.04 (środa) – lekcja 0 – s. 55  
PRZYGOTOWANIE KULTUROWE  
27.04 (piątek) – lekcja 7 i 8 – s. 102  
08.05 (wtorek) – godzina 13.00 – 14.35 – sala 218  
11.05 (piątek) – lekcja 7 i 8 – s. 102  
ZAJĘCIA Z PEDAGOGIEM  
20.04 (piątek) – lekcja 7 i 8 – s. 102  
27.04 (piątek) – lekcja 6 i 7 – sala 102  
ZAJĘCIA Z BHP  
08.05 (wtorek) – godzina 11.20 – 12.55 – sala 218  
 
GRUPA 3 (KLASA 4 TA)  
PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE  
26.04 (czwartek) – lekcja 5 – sala 33  
PRZYGOTOWANIE KULTUROWE  
23.04 (poniedziałek) – lekcja 3 – sala 40  
 
OBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH OBOWIĄZKOWA!!!
UWAGA UCZNIOWIE KLAS 4
Osoby, które wyjeżdżają na staż w wakacje proszone są o zgłoszenie się do koordynatora projektu (W. Boryszewski) do 27 kwietnia. Proszę też o dostarczenie:  
 
- zdjęcie legitymacyjne o wymiarach maks. 2,7 cm na 3,4 cm 
- ksero lub skan dowodu osobistego 
- ksero lub skan karty EKUZ 
UWAGA GRUPA 2 (klasa 3 tb)
Zajęcia z pedagogiem są przeniesione z wtorku 24 kwietnia na piątek 27 kwietnia - lekcja 5 i 6 - sala 102
TERMINY KOLEJNYCH ZAJĘĆ - GRUPA 2 (KLASA 3 TB)
ZAJĘCIA Z BHP 
08.05 (wtorek) – od 11.20 do 12.55 (2 godziny lekcyjne) – sala 218 
 
PRZYGOTOWANIE KULTUROWE 
08.05 (wtorek) – od 13.00 do 14.35 (2 godziny lekcyjne) – sala 218 
 
OBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH OBOWIĄZKOWA!!!
GRUPA 2 (klasa 3 tb) ORAZ GRUPA 3 (klasa 4 ta)
W poniedziałek 23 kwietnia na lekcji 6 w Czytelni szkolnej odbędzie się zebranie w sprawie wyjazdu na praktyki. 

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!!
TERMINY ZAJĘĆ W KWIETNIU 
GRUPA 2 (KLASA 3 TAB) 
 
JĘZYK ANGIELSKI ZAWODOWY 
09.04 (poniedziałek) – lekcja 1 i 2 – s. 200 
13.04 (piątek) – lekcja 8 – s. 33 
16.04 (poniedziałek) – lekcja 2 – s. 200 
 
PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE 
17.04 (wtorek) – lekcja 0 – s. 55 
18.04 (środa) – lekcja 0 – s. 55 
14.04 (wtorek) – lekcja 0 – s. 55 
25.04 (środa) – lekcja 0 – s. 55 

PRZYGOTOWANIE KULTUROWE 
27.04 (piątek) – lekcja 7 i 8 – s. 102 
11.05 (piątek) – lekcja 6 – s. 102 

ZAJĘCIA Z PEDAGOGIEM 
20.04 (piątek) – lekcja 7 i 8 – s. 102 
24.04 (wtorek) – lekcja 7 i 8 – s. 114, 201
  
OBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH OBOWIĄZKOWA!!!
GRUPA 4 i 5 (KLASY 4 TA i 4 TAB – termin lipcowy)
W piątek 6 kwietnia o godzinie 8.00 w sali 40 odbędzie się spotkanie na Skypie z koordynatorką z firmy euroMind. 

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!!
TERMINY ZAJĘĆ W KWIETNIU 
GRUPA 3 (KLASA 4 TA – 1 termin)

JĘZYK ANGIELSKI ZAWODOWY 
05.04 (czwartek) – lekcja 5 i 6 – s. 33  
12.04 (czwartek) – lekcja 5 i 6 – s. 33 
 
PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE 
12.04 (czwartek) – lekcja 3 – s. 101 
19.04 (czwartek) – lekcja 3 i 5 – s. 101, 33 
26.04 (czwartek) – lekcja 5 – s. 33 
 
PRZYGOTOWANIE KULTUROWE 
13.04 (piątek) – lekcja 7 i 8 – s. 102 
19.04 (czwartek) – lekcja 6 – s. 40 
20.04 (piątek) – lekcja 7 i 8 – s. 102 
26.04 (czwartek) – lekcja 6 – s. 40

ZAJĘCIA Z PEDAGOGIEM 
10.04 (wtorek) – lekcja 2 i 3 – s. 102 
17.04 (wtorek) – lekcja 2 i 3 – s. 102 
 
OBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH OBOWIĄZKOWA!!! 
Uwaga - zmiany terminów zajęć w marcu: 
JĘZYK ANGIELSKI ZAWODOWY
GRUPA 2 (KLASA 3 TAB) 
12.03 (poniedziałek) – lekcja 1 i 2 – s. 43 
19.03 (poniedziałek) – lekcja 1 i 2 – s. 43 
26.03 (poniedziałek) – lekcja 1 i 2 – s. 43 
 
GRUPA 3 (KLASA 4 TA) 
21.03 (środa) – lekcja 6 i 7 – Czytelnia  
22.03 (czwartek) – lekcja 5, 6, 7 – Czytelnia 
27.03 (wtorek) – lekcja 3 – Czytelnia  
28.03 (środa) – lekcja 6 i 7 – Czytelnia
UCZNIOWIE KLASY 3 TECHNIKUM – PROJEKTOWA GRUPA 1
W piątek 16 marca odbędzie się spotkanie podsumowujące.
Zebranie będzie o godzinie 13.30 w Czytelni szkolnej. 
 
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!!
UCZNIOWIE TECHNIKUM – PROJEKTOWA GRUPA 2 (KLASA 3 TB) I GRUPA 3 (KLASA 4 TA – 1 termin)
W piątek 9 marca odbędzie się krótkie spotkanie organizacyjne. 
Zebranie będzie na długiej przerwie w Sali 33. 
 
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!! 
TERMINY ZAJĘĆ W MARCU 
 JĘZYK ANGIELSKI ZAWODOWY
GRUPA 2 (KLASA 3 TAB) 
 
12.03 (poniedziałek) – lekcja 1 i 2 – s. 43 
19.03 (poniedziałek) – lekcja 1 i 2 – s. 43 
26.03 (poniedziałek) – lekcja 1 i 2 – s. 43 
 
GRUPA 3 (KLASA 4 TAB) 
 
08.03 (czwartek) – lekcja 5 i 6 – Czytelnia 
15.03 (czwartek) – lekcja 5 i 6 – Czytelnia 
22.03 (czwartek) – lekcja 5 i 6 – Czytelnia 
 
OBECNOŚĆ NA WSZYSTKICH ZAJĘCIACH OBOWIĄZKOWA!!!
UCZNIOWIE KLAS 3 TECHNIKUM – PROJEKTOWA GRUPA 1
Aktualny harmonogram zajęć i spotkań związanych z wyjazdem: 
 
16.02 (piątek) – lekcja 7 – zajęcia z pedagogiem – sala 55 
16.02 (piątek) – lekcja 8 – spotkanie z koordynatorem – sala 33 
19.02 (poniedziałek) – lekcja 8 – zajęcia z pedagogiem – sala 55 
20.02 (wtorek) – długa przerwa – spotkanie z koordynatorem – sala 33 
22.02 (czwartek) – długa przerwa – spotkanie z koordynatorem – Czytelnia szkolna 
23.02 (piątek) – lekcja 7 – spotkanie z koordynatorem i opiekunami – sala 33 
 
OBECNOŚĆ NA WSZYSTKICH ZAJĘCIACH I SPOTKANIACH OBOWIĄZKOWA!!!
UCZNIOWIE KLAS 4 TECHNIKUM - PROJEKTOWA GRUPA 3 (TA – 1 termin)
W czwartek 22 lutego odbędzie się spotkanie na Skype z koordynatorką z firmy hiszpańskiej. 
 
Spotkanie będzie na 5 lekcji w Sali 33. 
 
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!! 
UCZNIOWIE KLAS 4 (grupy 3, 4, 5)
Przypominamy o testach językowych w systemie OLS i prosimy i wykonanie testów do końca ferii.  
Zachęcamy też do tego, żebyście jak najszybciej zaczęli kursy językowe online.  
Powodzenia i miłej nauki:-)
UCZNIOWIE KLAS 3 TECHNIKUM 
 - PROJEKTOWA GRUPA 1 (TA)
Przypominamy terminy kolejnych zajęć przygotowujących do praktyk zagranicznych: 
 
05.02 (poniedziałek) – lekcja 1 i 2, język angielski zawodowy, sala 33 
09.02 (piątek) – lekcja 7 i 8, zajęcia z pedagogiem, sala 55 
12.02 (poniedziałek) – lekcja 1 i 2, język angielski zawodowy, sala 33 
12.02 (poniedziałek) – lekcja 8 i 9, BHP w laboratorium, sala 218 
16.02 (piątek) - lekcja 7 i 8, zajęcia z pedagogiem, sala 55
UCZNIOWIE KLAS 3 TECHNIKUM 
 - PROJEKTOWA GRUPA 1 (TA)
W piątek po feriach (9 lutego) odbędzie się spotkanie robocze związane z wyjazdem na praktyki. 

Spotkanie będzie na 6 lekcji w Sali 33. 
 
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!!
UCZNIOWIE KLAS 3 TECHNIKUM 
 - PROJEKTOWA GRUPA 2 (TB)
W środę po feriach (7 lutego) odbędzie się spotkanie robocze na Skype z koordynatorką z firmy euroMind. 
 
Spotkanie będzie o godzinie 15.15 w Sali 33. 
 
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!! 
UCZNIOWIE KLAS 3 TECHNIKUM – PROJEKTOWA GRUPA 1
Zajęcia z nauczycielem przedmiotów zawodowych (przygotowanie merytoryczne) odbędą się w następujących terminach: 
 
Czwartek 11 stycznia – godzina 13.35 – 15.15 (SALA 215) 
Czwartek 18 stycznia – godzina 13.35 – 15.15 (SALA 215) 
 
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!!
UCZNIOWIE KLAS 3 TECHNIKUM – PROJEKTOWA GRUPA 1
Zajęcia z języka angielskiego zawodowego odbędą się w następujących terminach: 
 
Poniedziałek 8 stycznia – godzina 14.30 – 16.00 (SALA 40) 
Wtorek 9 stycznia – godzina 15.20 – 16.50 (SALA 40) 
Poniedziałek 15 stycznia – godzina 14.30 – 16.00 (SALA 40) 
 
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!!
SPOTKANIE PRZYGOTOWAWCZE
17.01.2017 (ŚRODA) godzina 17.45 
 CZYTELNIA SZKOLNA

Zespół projektowy zaprasza wszystkich uczniów klas 4 technikum zakwalifikowanych do udziału w projekcie wraz z rodzicami / opiekunami prawnymi na obowiązkowe spotkanie organizacyjne. 
 
W programie spotkania: 
 
· Prezentacja na temat programu Erasmus+ (informacje ogólne na temat programu, jego założenia i cele) 
· Przedstawienie najważniejszych informacji na temat projektu realizowanego przez ZSChiO 
· Omówienie kwestii praktycznych związanych z wyjazdem (podróż, zakwaterowanie, ubezpieczenie) 
· Prezentacja miejsca odbywania stażu 
· Omówienie programu praktyk i programu kulturowego 
· Omówienie obowiązków uczestników przed, podczas i po odbyciu stażu 
· Omówienie i podpisanie umów między organizacją wysyłającą a uczestnikiem 
· Omówienie regulaminów 
· Omówienie certyfikatów potwierdzających odbycie stażu 
· Omówienie korzyści płynących z udziału w stażu w zagranicznym przedsiębiorstwie 
 
W środę 17 stycznia o godzinie 17.45 zapraszamy wszystkich rodziców do Czytelni Szkolnej na krótką prezentację na temat programu Erasmus+ oraz projektu realizowanego w tej chwili przez naszą szkołę.
UCZNIOWIE KLAS 3 TECHNIKUM - PROJEKTOWA GRUPA 1
W piątek 5 stycznia odbędzie się krótkie zebranie w czytelni szkolnej na długiej przerwie.  
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA
KLASY 4 TECHNIKUM!!!
Egzaminy ustne z języka angielskiego odbędą się w następujących terminach: 
 
KLASA 4 TA – wtorek 19.12 od godziny 14.30 w Sali 210 
KLASA 4 TAB – środa 20.12 od godziny 8.55 w Sali 210
Uczniowie klas 3 technikum (część TA) - projektowa Grupa 1
18 grudnia (w poniedziałek) o godzinie 14.30 w sali 110 odbędą się spotkania na Skypie z przedstawicielką firmy hiszpańskiej. 
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!!
UCZNIOWIE KLAS 4 TECHNIKUM!!!
Przypominamy terminy rekrutacji do udziału w stażach zagranicznych w ramach projektu Erasmus:

Przyjmowanie wniosków aplikacyjnych wraz z Europass CV (po polsku i po angielsku) - 01.12 – 15.12.2017 
 
Test pisemny z języka angielskiego - 18.12.2017 
 
Egzamin ustny z języka angielskiego - 19-20.12.2017 
 
Ogłoszenie listy Uczestników wraz z listą rezerwową - 03.01.2018 
 
Spotkanie organizacyjno-informacyjne z rodzicami i uczniami zakwalifikowanymi do udziału w projekcie - 17.01.2018 
 
Podpisanie umowy - 17.01.2018

UCZNIOWIE KLAS 3 TECHNIKUM – CZĘŚĆ TA  (projektowa Grupa 1)
W grudniu odbędą się zajęcia z przygotowania kulturowego według harmonogramu: 
 
8.12 (piątek) godzina 13.35 - 15.15 (2 godziny) – prowadzenie Anna Mesojed – sala 33  
11.12 (poniedziałek) godzina 14.30 - 16.15 (2 godziny) – prowadzenie Alicja Matusewicz – sala 33 
15.12 (piątek) godzina 14.30 - 16.15 (2 godziny) – prowadzenie Anna Mesojed – sala 33 
 
OBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH OBOWIĄZKOWA!!!
UWAGA! Ostateczne wyniki konkursu
Podajemy ostateczne wyniki konkursu na logo i hasło projektu: 
 
KATEGORIA LOGO: 
1. miejsce – Aleksandra Ziemianowicz III ta 
2. miejsce – Julia Szocińska II tb 
3. miejsce – Agnieszka Prelewska II tb 
 
KATEGORIA HASŁO: 
1. miejsce – Julia Szocińska II tb (Szansa na lepszy start) 
2. miejsce – Krystian Kurowski II tb (Języki szlifuj, piątki zbieraj i na zagraniczne praktyki szybko się wybieraj!)  
3. miejsce – Mateusz Michalewicz II tb (Chemiku możliwości masz, w całej Europie radę sobie dasz) 
 
Wręczenie nagród odbędzie się 10 listopada (piątek) w czytelni szkolnej na długiej przerwie.
WYNIKI KONKURSU NA LOGO I HASŁO
Informujemy, że rozstrzygnięty został konkurs na logo i hasło projektu. I miejsce w kategorii LOGO zajęła Aleksandra Ziemianowicz z klasy 3TA. I miejsce w kategorii HASŁO zajęła Julia Szocińska z klasy 2TB. Gratulujemy i zapraszamy po odbiór nagód!!!  
Pozostałym uczniom dziękujemy za złożone prace i gratulujemy kreatywności. 
 
Hasło naszego projektu to: Szansa na lepszy start 
A oto zwycięskie logo
TEST JĘZYKOWY - DODATKOWY TERMIN!
Osoby, które nie mogły podejść do testów z języka angielskiego w zeszłym tygodniu, będą miały dodatkowy termin: 
część pisemna - 27 września (środa) - godzina 12.40 w Czytelni szkolnej  
część ustna - 27 września (środa) - godzina 15.15 w Sali 33 
 
Jest to ostateczny termin na zaliczenie testów. Nieobecność będzie równoznaczna z przyznaniem 0 punktów z niezaliczonej części.
TEST JĘZYKOWY
UWAGA Uczniowie klasy 3 TA i 3 TAB, którzy aplikowali do udziału w projekcie Erasmus+ 

TEST PISEMNY z języka angielskiego odbędzie się 20 września (środa) o godzinie 12.40 w czytelni szkolnej.  
 
ROZMOWY USTNE będą w godzinach podanych poniżej w sali 112: 
 
 Klasa 3 TA - 21 września (czwartek) - od 11.45 do 14.45 
 
 Klasa 3 TAB (część TA) - 22 września (piątek) - od 8.00 do 8.40 
 
 Klasa 3 TAB (część TB) - 22 września (piątek) - od 12.40 do 13.50 
 
 Szczegółowy harmonogram będzie dostępny od poniedziałku na tablicy ogłoszeń oraz u wychowawców klas i koordynatora projektu.
KONKURS DLA UCZNIÓW TECHNIKUM
W związku z rozpoczęciem realizacji projektu w ramach programu Erasmus+ ogłaszamy konkurs na logo i hasło projektu. Szczegółowe informacje można znaleźć w regulaminie konkursu, do pobrania TUTAJ.  
Przewidujemy nagrody za I, II i III miejsce.
INFORMACJE DLA UCZNIÓW
REKRUTACJA
Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można znaleźć w Regulaminie rekrutacji, do pobrania TUTAJ.
TERMINY WYJAZDÓW
Zobacz w jakich terminach odbędą się praktyki i staże...
DOKUMENTY (DO POBRANIA)
Przydatne regulaminy i załączniki znajdziesz właśnie tutaj...
RELACJE UCZNIÓW
PADLETY
WYBRANE PREZENTACJE
Grupa 8 i 9
termin wizyty: 1 - 29 czerwca 2018 roku 
https://padlet.com/erasmuswchemiku

Grupa 7
termin wizyty: 27 października - 10 listopada 2018 roku 
https://padlet.com/erasmuswchemiku

Grupa 6
termin wizyty: 22 września - 6 października 2018 roku 
https://padlet.com/erasmuswchemiku/40h1rdo6uhc1
Grupa 4 i 5
termin wizyty: 7 lipca - 4 sierpnia 2018 roku 
https://padlet.com/erasmuswchemiku/ltt7mrf70gso
Grupa 3  
termin wizyty: 19 maja - 16 czerwca 2018 roku 
https://padlet.com/erasmuswchemiku/b5ekdlmzd47u
Grupa 2 
termin wizyt: 19 maja - 2 czerwca 2018 roku 
https://padlet.com/erasmuswchemiku/pbvm7mkblqe7
Grupa 1
termin wizyty: 25 lutego - 10 marca 2018 roku
https://padlet.com/erasmuswchemiku/vkhv895pe52y


UPOWSZECHNIANIE

RAPORTY GRUP
DOKUMENTY PODSUMOWUJĄCE
EWALUACJA PROJEKTU
1 czerwca 2019 roku - ostatnie dwie grupy wyruszyły na staż do Sewilli. Relacje z ich pobytu można śledzić na Padlecie  oraz na naszym facebookowym Funpage'u


ZAJĘCIA W MAJU 
 
17.05 (PIĄTEK)  
Przygotowanie pedagogiczno-psychologiczne - Jak sobie radzić ze stresem? 
Przygotowanie merytoryczne (TA) - dowiedzieliśmy się na czym polega Barwienie metodą Grama. Wiemy jak wyglądają komórki gram ujemne i gram dodatnie.
 
21,05 (WTOREK) 
Przygotowanie kulturowe - nauka podstawowych zwrotów w języku hiszpańskim
Język angielski zawodowy - powtarzaliśmy słownictwo niezbędne do pracy w laboratorium, m.in. sprzęt laboratoryjny i procesy chemiczne.
 
22.05 (ŚRODA)  
Przygotowanie merytoryczne (TB)  - mówiliśmy o próbkach środowiskowych, sposobach oraz sprzęcie, którego trzeba użyć do ich pobrania.
Przygotowanie merytoryczne (TA)  - dowiedzieliśmy się na nich czym są podłoża mikrobiologiczne, jak dzielimy pożywki i czym są podstawowe podłoża namnażania pożywek.
Język angielski zawodowy - uczyliśmy się nazw najbardziej znanych kwasów i zasad używanych w laboratorium oraz o bakteriach używanych w produkcji żywności
 
23.05 (CZWARTEK)  
Przygotowanie merytoryczne (TB)  - rozmawialiśmy o różnych rodzajach zanieczyszczeń środowiska i ich źródłach.
Przygotowanie pedagogiczno-psychologiczne - uczyliśmy się odstresowywać i relaksować.
 
29.05 (ŚRODA)  
BHP- przypomnienie zasad i procedur bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium chemicznym


13 marca 2019 r. - Ostatnie dwie grupy (grupa 8 i 9) przygotowują się powoli do czerwcowego wyjazdu na staże. Dzisiaj odbyły się spotkania na Skype z koordynatorka z firmy partnerskiej z Sewilli. Uczniowie mówili o swoich doświadczeniach zawodowych, swoich oczekiwaniach związanych z pobytem w Hiszpanii oraz posiadanych kwalifikacjach. Koordynatorka z euroMind sprawdziła rówineż, jak nasza młodzież radzi sobie z komunikacją w języku angielskim.


18 lutego 2019 r. - Na stronie Euromind pojawił się artykuł na temat naszych praktyk. Przeczytaj

W grudniu 218 roku rozpoczęliśmy rekrutację na staże zagraniczne w Sewilli dla GRUP 8 (klasa 4 TA – technik analityk) i 9 (klasa 4 TB – technik ochrony środowiska):
- Przyjmowanie wniosków aplikacyjnych wraz z Europass CV (po polsku i po angielsku) - 20.12.2018 
- Test pisemny z języka angielskiego - 03.01.2019
- Egzamin ustny z języka angielskiego - 04.01.2019 
- Ogłoszenie listy Uczestników wraz z listą rezerwową - 08.01.2019 
- Spotkanie organizacyjno-informacyjne z rodzicami i uczniami zakwalifikowanymi do udziału w projekcie - 15.01.2019 
- Podpisanie umowy - 15.01.2019

listopad 2018 r. - marzec 2019 r. Cykl spotkań z uczniami szkół podstawowych z miasta, powiatu i regionu. Młodzież Chemika biorąca udział w praktykach zagranicznych podzieli się wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem zdobytymi podczas pobytu w Hiszpanii. Na warsztatach uczniowie podstawówek będą robili kule do kąpieli pod okiem naszych specjalistów. Przyszli abiturienci podstawówek będą mogli uzyskać informacje o programie Erasmus+ i kolejnych projektach, które będziemy realizowali w ZSChiO.

22 lutego 2019 roku - dzielimy się wiedzą z gośćmi że szkoły podstawowej w Jedwabnie


18 lutego 2019 roku - Dzisiaj zawitaliśmy, z naszymi spotkaniami z Chemią w praktyce, do Gimnazjum Nr 1 w Morągu. Techniczki z 3TAB ochrona środowiska uczą przygotowywania kul do kąpieli, przeprowadzają doświadczenia chemiczne i przeprowadzają mini teścik z języka angielskiego zawodowego. Opowiadają o swoich przeżyciach z praktyk w Sewilli w ramach Erasmus+ w Chemiku, doświadczeniach i nabytych umiejętnościach


15 luty 2019 roku - Spotkania z chemią w praktyce kolejna odsłona. Dziś gościliśmy uczniów z Zespołu Szkół w Barczewie. Tym razem 3TA i 3 TB dzielą się umiejętnościami i doświadczeniem. Opowiadamy o praktykach w Sewilli


18 stycznia 2019 roku - gościliśmy uczniów ze Szkoły Podstawowej w Tuławkach i dzielilismy się swoją chemiczną wiedzą. Dziś połączone siły techników TA (analityk) i TB (ochrona środowiska) Przy okazji opowiadaliśmy o wyjazdach na staże do Hiszpanii w ramach naszego projektu Erasmus+


14 stycznia 2019 roku - SP Nr 4 w Lidzbarku Warmińskim


12 stycznia 2019 roku - SP Nr 25 w Olsztynie


12 stycznia 2019 roku - SP Nr 1 w Olsztynie


17 grudnia - Tylkowo


14 grudnia - Gimnazjum nr 1 w Szczytnie


7 grudnia - SP w Spręcowie


13 grudnia 2018 r. - Weronika i Dominika z kl. 3TA w ramach upowszechniania, opowiadają klasie 2TB o praktykach w firmie Innoagral z Sewilli.  
Doświadczenie, umiejętności, wiedzą, program kulturowy, wycieczki-bezcenne


12 grudnia 2018 r. - Grupa 6 z programu Erasmus plus otrzymała certyfikaty potwierdzające odbycie stażu w firmie Innoagral w Sewilli. Przydadzą się podczas rekrutacji do pracy.


12 grudnia 2018 r. - Praktykanci z firmy Innoagral w Sewilli z grupy 2 odbierają potwierdzone formalnie certyfikaty Europass-Mobilność. Jest to cenny dokument dla młodzieży ponieważ można go dołączyć do swojego CV i pochwalić się przed pracodawcą swoimi umiejętnościami i wiedzą nabytymi na praktykach zagranicznych.

10 grudnia 2018 r. Ola i Aga z klasy 3TB odwiedziły klasę 2TA. Odpowiadały młodszym kolegom o swoich doświadczeniach z praktyk w Sewilli


listopad 2018 r. - wykorzystanie w praktyce umiejętności nabytych w laboratorium w Sewilli. Uczniowie biorący udział w projekcie robili kule do kąpieli i maseczki kosmetyczne dzieląc się w ten sposób wiedzą i umiejętnościami z kolegami i koleżankami, którzy nie byli na praktykach zagranicznych.


02.11.2018 r. - Grupa 6. nagrała filmik, w którym opowiada o wrażeniach po powrocie z Sewilli -> Obejrzyj 

27.10.2018 r. - wyjazd 7. grupy na praktyki. Relacje z pobytu można śledzić na padlecie


Grupa 7 uczestnicy projektu Erasamus+ w Chemiku "Szansa na lepszy start", uczniowie Technikum nr 8 Analiza Chemiczna przy Zespole Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących w Olsztynie, dzielą się swoimi celami, obawami przed wyjazdem na staż do Sewilli w Hiszpanii. Grupa 7 to uczniowie klasy 3TA.
Obejrzyj filmik

24.10.2018 r. - Grupa 7 i ich certyfikaty potwierdzające odbycie szkolenia przygotowującego do praktyk zawodowych w Sewilli w Hiszpanii


18.10.2018 r. - Dziś mieliśmy gości że Szkoły Podstawowej nr 2 w Olsztynie w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery na Warmii i Mazurach. Technicy z 3TA i 4TAB zapoznawali z tajnikami chemii naszych "przyszłych uczniów"  A przy okazji były to przedbiegi przed wyjazdem do Sewilli bo wśród "uczących" znajdowała się ekipa Erasmus+ w Chemiku która już niedługo wylatuje na staż do Hiszpanii oraz ludzie dzielący się wiedzą i umiejętnościami zdobytymi podczas praktyk w Sewilli. 


16.10.2018 r. - Grupa 7: zajęcia przygotowania pedagogiczno - psychologicznego upłynęły nam na ćwiczeniu komunikacji w grupie, poznaliśmy zasady współpracy, role poszczególnych osób w pracy zespołowej.


W poniedziałek 15 października, przy okazji uroczystości związanych z Dniem Edukacji Narodowej, odbyło się rozdanie potwierdzonych certyfikatów Europass Mobilność. Nasz pierwsza grupa projektowa odebrała honorowany w całej Europie dokument, który potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje nabyte podczas praktyki w Hiszpanii. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy!!!
  

09.10.2018 r. - Grupa 7:
Na dzisiejszych zajęciach z przygotowania kulturowego, przypomnieliśmy sobie poznane już wcześniej regiony Hiszpanii, klimat oraz ukształtowanie terenu.


08.10.2018 r. - Grupa 7: 
Na dzisiejszych zajęciach z przygotowania pedagogiczno-psychologicznego rozmawialiśmy o sytuacjach, które wywołują u nas stres oraz o tym jak stres wpływa na nas samych i na nasz organizm.
Język angielski zawodowy to czas na przypomnienie nazw kwasów i zasad


03.10.2018 r. - Grupa 7: 
Zajęcia z przygotowania psychologicznego - Na dzisiajszych zajęciach pracowaliśmy nad komunikacją w grupie. Dowiedzieliśmy się także jak ważna jest rozmowa z innymi i konkretna argumentacja.


02.10.2018 r. - Grupa 7: 
Język angielski zawodowy - Na zajęciach przypomnieliśmy sobie nazewnictwo kwasów, zasad i soli w języku angielskim.
Przygotowanie kulturowe - Na zajęciach poznaliśmy hiszpańskie świąteczne zwyczaje. Znamy też i umiemy nazwać tradycyjne potrawy.


28.09.2018 r. - Grupa 7: 
Na piątkowych zajęciach przygotowania merytorycznego nauczyliśmy się sposobów odkarzania sprzętu. Poznaliśmy różnicę między dezynfekcją, sterylizacją i antyseptyką.


27.09.2018 r. - Grupa 7: 
Na dzisiejszych zajęciach kontynuowaliśmy zdobywanie informacji o podłożach do hodowli bakterii. Dowiedzieliśmy się jak ważna jest sterylność podczas pracy.


25.09.2018 r. - Grupa 7: 
Na zajęciach kulturowych nauczyliśmy się podstawowych zwrotów w języku hiszpańskim, zobaczyliśmy wybrane zabytki Hiszpanii oraz inne elementy kultury tego kraju.
Natomiast na zajęciach z BHP przypominaliśmy znaczenie piktogramów, zasady zachowania bezpieczeństwa w laboratorium oraz postępowania w przypadku pożaru. 
Na języku angielskim zawodowym przypomnieliśmy sobie tłumaczenie najważniejszych pierwiastków chemicznych oraz słówek związanych z układem okresowym


24.09.2018 r. - Grupa 7: Dzisiaj na zajęciach z języka angielskiego przypominaliśmy słowa związane z reakcjami chemicznymi i ich rodzajami. Dołączyły do tego słowa po hiszpańsku.


22.09.2018 r. - I pojechali...
Szósta grupa wyruszyła w swoją podróż po doświadczenie i przygodę. Powodzenia!!! 
Relacje z ich pobytu można śledzić tutaj

21.09.2018 r. - Dziś odbyły się kolejne zajęcia merytoryczne dla Grupy 7. Dowiedzieliśmy się na nich czym są podłoża mikrobiologiczne, jak dzielimy pożywki i czym są podstawowe podłoża namnażania pożywek.

21.09.2018 r. - Grupa projektowa nr 6 przed jutrzejszym wyjazdem do Sewilli i po otrzymaniu certyfikatów potwierdzających odbycie szkoleń przygotowujących do praktyk.


20.09.2018 r. - O naszym projekcie w mediach :)
https://www.olsztyn24.com/news/32600-ciag-dalszy-podboju-hiszpanii-przez-olsztyskich-chemikow.html
A na zajęciach z przygotowania merytorycznego dowiedzieliśmy się na czym polega Barwienie metodą Grama. Wiemy jak wyglądają komórki gram ujemne i gram dodatnie.


W środę 19 września odbyło się w naszej szkole spotkanie promocyjne związane z realizacją projektu. Uczniowie klasy 4 TB oraz zeszłorocznej 4 TA opowiadali swoim młodszym kolegom z klas 3 o korzyściach płynących z udziału w projekcie, o tym, czego nauczyli się na temat pracy w zawodzie i na temat kultury Hiszpańskiej. Dali też swoim młodszym kolegom wiele praktycznych wskazówek dotyczących wyjazdu do Hiszpanii.


18.09.2018 r. - GRUPA 6 już w najbliższą sobotę (22 września) wylatuje do Sewilli. Zapytaliśmy o ich oczekiwania, powód uczestnictwa w projekcie oraz obawy
https://www.youtube.com
A grupa 7 w pełni przygotowań: Dziś na zajęciach z bhp przypominaliśmy zasady bezpiecznej pracy w laboratorium. Teraz już na pewno nie zapomnimy, że kwas wlewa się do wody! Stężony koniecznie pod dygestorium!

17.09.2018 r. - Grupa 6 właśnie skończyła zajęcia przygotowujące do wyjazdu, a Grupa 7 dziś zaczęła. Na początek język angielski zawodowy, czyli sprzęt laboratoryjny, zasady bezpieczeństwa i związki chemiczne po angielsku.


Grupa 6 odlicza dni do wyjazdu i intensywnie się przygotowuje. 
Na poniedziałkowych zajęciach merytorycznych uczyliśmy się o komórkach roślinnych i zwierzęcych oraz rozwiązywaliśmy test podsumowujący na temat ochrony środowiska. Natomiast na zajęciach kulturowych poznawaliśmy zwyczaje związane z Hiszpańska kuchnią tradycyjne potrawy i przysmaki Andaluzji . Poznaliśmy tez święta obchodzone w Hiszpanii. 

Przygotowania do wyjazdu nabrały rozpędu...
W czwartek 13 września na zajęciach merytorycznych mówiliśmy o próbkach środowiskowych, sposobach oraz sprzęcie, którego trzeba użyć do ich pobrania.
12 września na zajęciach z języka angielskiego zawodowego uczyliśmy się nowego słownictwa związanego z bakteriami , badaniem krwi i mikrobami . Poza nauką nowego słownictwa , ćwiczyliśmy zwroty dotyczące bezpieczeństwa w laboratorium.
Na zajęciach z przygotowania kulturowego 10 września uczyliśmy się podstaw j. hiszpańskiego, poznawaliśmy poszczególne regiony a także najciekawsze miejsca. Na godzinie przygotowania merytorycznego uczyliśmy się o ściekach, oraz wskaźnikach chemicznych i biologicznych.

Na zajęciach zawodowego jezyka angielskiego uczyliśmy się nazw najbardziej znanych kwasów i zasad używanych w laboratorium oraz o bakteriach używanych w produkcji żywności

6 września na zajęciach merytorycznych rozmawialiśmy o różnych rodzajach zanieczyszczeń środowiska i ich źródłach.


Wszyscy mają jeszcze wakacje, a "wybrańcy" z klasy 2 TB już w pracy ;) 
W dniach 29-31 sierpnia (środa-piątek) 2018 roku, członkowie VI grupy projektowaj rozpoczęli przygotowania do wyjazdu. W tych dniach odbyły się zajęcia z BHP, przygotowania kulturowego i pedagogiczno - psychologicznego oraz język angielski zawodowy.
W czwartek mieliśmy zajęcia z angielskiego zawodowego na którym powtarzaliśmy słownictwo niezbędne do pracy w laboratorium, m.in. sprzęt laboratoryjny i procesy chemiczne.
W piątek ponownie zaczęliśmy dzień od angielskiego zawodowego, przypominając sobie niezbędny ubiór ochronny do pracy w laboratorium. Później na zajęciach psychologicznych poznawaliśmy techniki komunikacji, poznawania siebie i swoich życiowych celów. Dyskutowalismy o moralnych wyborach i po wypełnieniu testu mogliśmy zobaczyć jakie cechy posiadamy w hierarchii społecznej.


07.07.2018 r. - wyjazd Grupy 4 i 5 na czterotygodniowy staż w Sewilli. Relacje tutaj

W środę 27 czerwca uczniowie klas 2 (26 osób), którzy będą brali udział w praktykach zagranicznych na jesieni, odbyli rozmowy na Skype z koordynatorką z firmy euroMind. Było profesjonalnie, rzeczowo i sympatycznie, a nasi uczniowie poradzili sobie śpiewająco!


21.06.2018 r. - Spotkanie informacyjno-organizacyjne z rodzicami i uczniami zakwalifikowanymi do udział w projekcie. Podpisanie umów.

20.06.2018 r. -ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie dla Grupy VI i VII.

13 - 15.06.2018 r. - test pisemny i egzamin ustny z języka angielskiego dla uczniów klas 2 technikum, ubiegających się o udział w praktykach zawodowych we wrześniu i październiku 2018 roku


12 - 13.06.2018 r. - zajęcia z języka angielskiego zawodowego i przygotowania merotorycznego dla grup 4 i 5


6, 8.06. 2018 r. - zajęcia z języka angielskiego zawodowego i przygotowania kulturowego dla grup 4 i 5

04.06.2018 r. - warsztaty Europass CV dla uczniów klas 2TA i 2TB

Rozpoczynamy rekrutację do udziału w praktykach dla 6 i 7 grupy, czyli dla uczniów obecnych klas 2TA i 2TB:
- Przyjmowanie wniosków aplikacyjnych wraz z Europass CV (po polsku i po angielsku) - 04.06 – 12.06.2018  
- Test pisemny z języka angielskiego - 13.06.2018  
- Egzamin ustny z języka angielskiego - 14-15.06.2018  
- Ogłoszenie listy Uczestników wraz z listą rezerwową - 20.06.2018  
- Spotkanie organizacyjno-informacyjne z rodzicami i uczniami zakwalifikowanymi do udziału w projekcie - 21.06.2018  
- Podpisanie umowy - 21.06.2018

23 i 30 maja 2018 r. - Grupy 4 i 5 rozpoczynają przygotowania do wyjazdu w lipcu na staż zajęciami z języka angielskiego zawodowego i przygotowania kulturowego.

19 maja - 16 czerwca 2018 r. - pobyt 3. grupy na stażu w Sewilli, relacja dostępna TUTAJ

19 maja - 2 czerwca 2018 r. - pobyt 2. grupy na praktykach w Sevilli, relacje obejrzysz TUTAJ

19 maja 2018 r. - Członkowie 2. i 3. Grupy wyjeżdżają na praktyki i staże do Sewilli.  


14 maja 2018 Grupa 3 kończy przygotowania do wyjazdu zajęciami z bhp. 

8 maja 2018 roku maturzyści piszą maturę z języka angielskiego, nasi koledzy z młodszych klas mają jeszcze wolne, a Grupa 2 przygotowuje się intensywnie do wyjazdu uczestnicząc w zajęciach z przygotowania kulturowego i bhp.
 

Przez cały kwiecień intensywnie pracuje również Grupa 2, uczestnicząc w zajęciach z pedagogiem, przygotowania kulturowego i merytorycznego.


11.04.2018 r. - młodzież z pierwszej grupy projektowej brała udział w II Olsztyńskich Targach Pracy organizowanych m.in. przez OHP w Olsztynie, Wojewódzki i Miejski Urząd Pracy oraz ZSB w Olsztynie. Uczniowie prezentowali swoją wiedzę i umiejętności starając się znaleźć pracodawców.


Grupa 3. również przygotowuje się do wyjazdu ćwicząc język angielski zawodowy w terminach: 5,12 kwietnia 2018, przygotowyjąc się merytorycznie i kulturowo w dniach od 12 do 26 kwietnia 2018


10 kwietnia 2018 roku Grupa 3 zaczęła przygotowanie pedagogiczno-psychologiczne z panią Łukaszewicz. Uczniowie określali, jakie role przyjmują w grupie, jak budować wizerunek, a także określali swoje potrzeby w związku z wyjazdem. Były też gry i zabawy psychologiczne: Co się dzieje w moim wnętrzu? Rysowanie drogi - skąd jesteśmy? co nas łączy? dokąd zmierzamy?


9,13,16.04.2018 r. - Grupa 2. kontynuuje naukę języka angielskiego zawodowego,  a w dniach 17,18,24,25 kwietnia odbędą zajęcia z przygotowania merytorycznego.

06.04.2018 r. - rozmowy na Skype z przedstawicielami euroMind uczestników grupy 4 i 5


06.04.2018 r. - w Gazecie Wyborczej ukazał się artykuł "Chemik w słonecznej Hiszpanii" (kliknij zdjęcie, aby przeczytać artykuł)
Link do tekstu w wersji elektornicznej


27.03.2018 r. - Spotkania z rodzicami stały się okazją do zaprezentowania sesji posterowej przygotowanej przez uczestników praktyk.


26.03.2018 r. - młodzież z pierwszej grupy projektowej dzieliła się swoją wiedzą i umiejętnościami oraz propagowała cele programu Erasmus+ na targach edukacyjnych w Szkole Podstawowej Nr 14. 


23.03.2018r. - na spotkaniu sieci współpracy i samokształcenia szkolnych doradców zawodowych zostały przedstawione prezentacje na temat programu Erasmus+ w Chemiku oraz pierwszego wyjazdu w ramach tego programu, w której młodzież dzieliła się swoimi wrażeniami, zdobytymi umiejętnościami i wiedzą z praktyk.

23.03.2018 r. - odbyły się spotkania uczestników projektu z uczniami klas 3 i 4 technikum. Praktykanci z grupy 1 dzielili się wrażeniami oraz opowiedzieli kolegom, czego nauczyli się w trakcie pobytu w Sewilli.


21.03.2018r. - odbył się Dzień Hiszpański w ramach obchodów pierwszego dnia wiosny. Było to też przyczynkiem do promowania projektu i kolejną możliwością do podzielenia się wrażeniami z pobytu na praktykach i przekazania informacji o zdobytych umiejętnościach.


20.03.2018r. - zaprosiliśmy do szkoły zaprzyjaźnione emerytki, skupione wokół Spółdzielni Mieszkaniowej "Pojezierze", aby pokazać im zdjęcia z wyjazdu pierwszej grupy na praktyki do Hiszpanii. Pokazowi towarzyszyła opowieść o laboratoriach, w których odbywały się zajęcia, o wycieczkach do Granady i Kadyksu oraz o kulturze hiszpańskiej.


19 - 23.03.2018r. - realizowany był w naszej szkole projekt "Zawodowcy z Olsztyna". Jego celem była promocja szkolnictwa zawodowego, w tym naszego Technikum. Oczywiście nie omieszkaliśmy pochwalić się organizacją projektu w ramach programu Erasmus+. Młodzież, która już odbyła praktyki, opowiedziała o swoich doświadczeniach i wrażeniach.
FINAŁ NASZEGO TYGODNIA

15.03.2018r. - Na Dzień Otwarty naszej szkoły przygotowaliśmy sesję posterową z pobytu pierszej grupy na praktykach. Uczestniczki projektu opowiadały o swoich wrażeniach z pobytu w Sewilli i o tym, czego się nauczyły. Zainteresowanie gimnazjalistów było spore. 


13.03.2018r. - Podczas posiedzienia Rady Pedagogicznej opiekunki pierwszej grupy projektowej (p. I. Aleksiejczuk i p. E. Geściak) przedstawiły realcję z wyjazdu na praktyki do Sewilli.


9 marca 2018 r. w Gazecie Olsztyńskiej ukazał się artykuł "Uczniowie ze Śniadeckiego w Hiszpanii"


7 marca 2018r. na portalu Olsztyn24 ukazał się artykuł dotyczący pobytu pierszej grupy projektowej na praktyce w Sewilli. 


Grupy projektowe kontynuują przygotowania do wyjazdu nauką języka angielskiego zawodowego. Grupa 2. odbywa zajęcia w dniach 12, 19 i 26 marca 2018r, a grupa 3: 8, 15 i 22 marca 2018 r. 

1.03.2018r. - członkowie projektowej grupy trzeciej (uczniowie 4TA) odbyli spotkanie na Skype z koordynatorką z firmy hiszpańskiej.

24.02.2018r. - W końcu wyjeżdżamy… Nasze wrażenia na bieżąco tutaj

23.02.2018r. - Otrzymaliśmy certyfikaty potwierdzające: przygotowanie kulturowe z elementami języka hiszpańskiego, przygotowanie z języka angielskiego zawodowego, przygotowanie merytoryczne, BHP w laboratorium, przygotowanie pedagogiczno – psychologiczne. Jesteśmy gotowi na jutrzejszy wyjazd.
 

19.02.2019r. - na kolejnych zajęciach z pedagogiem uczyliśmy się odstresowywać i relaksować. 

17.02.2018r. - Czego chcę się nauczyć? Czego chcę się dowiedzieć? Jakie umiejętności mi się przydadzą? Czego się obawiam w związku z wyjazdem na praktyki? – filmik z nami w rolach głównych

16.02.2018r. - Dziś zajęcia przygotowujące mentalnie do wyjazdu i praktyk. Jak sobie radzić ze stresem?


12.02.2018r. - intensywny dzień dla wyjeżdzającej już niebawem pierwszej grupy. Kolejne zajęcia z języka angielskiego zawodowego oraz z BHP w laboratorium.


09.02, 16.012018 r. - warsztaty pierwszej grupy projektowej z pedagogiem na temat komunikacji, radzenia sobie ze stresem, podejmowania decyzji, umiejętności pracy w grupie.


07.02.2018 r. - Grupa 2 (technik ochrony środowiska) też zaczyna przygotowania do praktyk w Sewilli. Dziś skajpowalismy z koordynatorka z euromind, trochę po polsku, trochę po angielsku, ale daliśmy radę:-)


05.02.2018 r. - Po feriach szybki powrót do pracy! Kolejne zajęcia z języka angielskiego zawodowego dla grupy uczniów wyjeżdżających na praktyki.


23.01.2018 r. - Na portalu Olsztyn24.pl ukazał się artykuł „Olsztyński Chemik podbija Hiszpanię”,  Notatka zawiera podstawowe informacje dotyczące projektu prowadzonego w naszej szkole. 
https://www.olsztyn24.com/news/31419-olsztyski-chemik-podbija-hiszpanie.html

17.01.2018 r. - spotkanie beneficjentów mobilności III, IV i V wraz z rodzicami / opiekunami z zespołem projektowym. W programie spotkania:  
prezentacja na temat programu Erasmus+ (informacje ogólne na temat programu, jego założenia i cele), przedstawienie najważniejszych informacji na temat projektu realizowanego przez ZSChiO, omówienie kwestii praktycznych związanych z wyjazdem (podróż, zakwaterowanie, ubezpieczenie), 
omówienie: programu praktyk i programu kulturowego, obowiązków uczestników przed, podczas i po odbyciu stażu, regulaminów, korzyści płynących z udziału w stażu w zagranicznym przedsiębiorstwie, podpisanie umów między organizacją wysyłającą a uczestnikiem.

11.01, 18.01.2018 r. - zajęcia edukacyjne poświęcone przypomnieniu zasad i procedur bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium chemicznym

8.01, 9.01, 15.01.2018 r. - W tych dniach będziemy szlifować język angielski... zawodowy


05.01.2018 r. - Mamy już w czym jechać do Hiszpanii, mamy na czym notować, mamy też czym pisać... Jest tylko jeden problem- które wycieczki wybrać...


03.01.2018 r. - Ogłoszenie listy uczestników zakwalifikowanych do Mobilności III, IV i V wraz z listą rezerwową (lista w aktualnościach)  

19.12.2017 r. - W ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych organizowanego m. in. przez Komisję Europejską młodzież z Gimnazjum numer 101 w Olsztynie uczestniczyła w pokazach i warsztatach chemicznych „Chemia na pokaz”. Gimnazjaliści zostali zachęceni do zainteresowania się naukami ścisłymi, branżą chemiczną i ochroną środowiska: zobaczyli jak posługiwać się sprzętem laboratoryjnym oraz samodzielnie wykonywać analizy. Młodzież z Chemika pochwaliła się umiejętnościami nabytymi w szkole. Wśród gimnazjalistów promowane było nauczanie zawodowe ze wskazaniem na instytucje, w których mogą zdobyć pracę.


18.12. - 20.12.2017 r. - testy językowe dla uczniów klas IVTA i IVTAB. 

18.12.2017r. – rozmowy na Skype z przedstawicielami euroMind uczestników grupy pierwszej.


01.12. – 15.12.2017r. Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych dla Mobilności III, IV i V.

15.12.2017r. - zajęcia z przygotowania kulturowego przed praktykami w Sewilli. Grupa młodzieży z Mobilności I. (nauka podstawowych zwrotów w języku hiszpańskim).


11.12.2017r. – zajęcia przygotowawcze do wyjazdu na praktykę – położenie, regiony, kultura, kulinaria. Mobilność I.


08.12.2017r. – zajęcia z przygotowania kulturowego przed praktykami w Sewilli. Grupa młodzieży z Mobilności I. (różnice kulturowe).


01-15.12.2017r. - przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych dla Mobilności  III, IV i V.

11.2017r. –Warsztaty z pisania CV w języku angielskim zawodowym dla klas III i IV technikum.

22-24.11.2017r. - wycieczka do firmy Bridgestone w Stargardzie Szczecińskim uczniów klas IITB i IITA (poznanie specyfiki pracy w branży chemicznej, przygotowanie się do praktyk zawodowych, promocja projektu). 


13.11.2017r. praktyki zawodowe uczniów klasy III TAB na UWM w Olsztynie. Przekazanie informacji o projekcie pracownikom UWM. Projekcja prezentacji o projekcie pt. Praktyki i staże zagraniczne jako szansa na zwiększenie konkurencyjności absolwentów technikum chemicznego na rynku pracy oraz projekcja filmiku o instytucji partnerskiej euroMind.


10.11.2017r.- Klasa II TA – Prawie jak studenci. Zajęcia na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie w laboratoriach wydziału Bioinżynierii Zwierząt. Młodzież zna laboratoria szkolne, poznała te na UWM i przygotowuje się do praktyk w laboratoriach naszego partnera z Sewilli tzn. firmy Grupo Hesperides Biotech.S.L (kliknij tutaj)

10.11.2017r. – Wręczenie nagród i wyróżnień zwycięzcom konkursu na logo i hasło projektu.


09-12.11.2017r. – Wyjazd do Sewilli koordynatora projektu i wicedyrektora szkoły – wizyta przygotowawcza. (kliknij tutaj)

Prezentacja, dla uczestników projektu, filmu o instytucji partnerskiej – euroMind. (kliknij tutaj)

27.10.2017r.- Warsztaty dla uczniów kl. IV TA i IV TAB nt. tworzenia dokumentów aplikacyjnych – Europass CV i Paszportu językowego.


20.10.2017r. – Wycieczka klasy I TB do Łęgajn w celu pobrania próbek wody i roślinności.

19.10.2017r. - Prezentacja dotycząca projektu dla uczniów, rodziców i pracowników szkoły. (kliknij tutaj)

19.10.2017r. – Spotkanie informacyjno-organizacyjne z rodzicami i uczniami zakwalifikowanymi do udział w projekcie (mobilność I i II). Podpisanie umów.


19.10.2017r. - W ramach IX Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery odbyły się warsztaty ZUS dla młodych podejmujących działalność gospodarczą – kL. IV TA i IV TAB.

17.10.2017r. - W ramach IX Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery odbyły się warsztaty 
Odkrywam talenty – poznaję kompetencje potrzebne do wykonywania zawodu technika analityka i technika ochrony środowiska - kl. II TA i II TAB; 

02.10.2017r. – Przekazanie pracownikom UWM w Olsztynie informacji o założeniach, celach projektu Praktyki i staże zagraniczne jako szansa na zwiększenie konkurencyjności absolwentów technikum chemicznego na rynku pracy.

01.10.2017r. – Rozpoczęcie realizacji projektu i ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych na I i II mobilność.

29.09.2017r. Europejska Noc Naukowców. Promowanie projektu wśród społeczności i mediów lokalnych.


29.09.2017 r. - Ogłoszenie listy uczestników zakwalifikowanych do Mobilności I i II wraz z listą rezerwową (lista w aktualnościach)

27.09.2017r. – Spotkanie z doradcą zawodowym OHP nt. „ Poruszanie się po rynku pracy” – kl. III TA.

27.09.2017r. – Dodatkowy termin testów językowych.

27.09.2017r. – Rozstrzygnięcie konkursu na logo i hasło projektu.


26.09.2017r. Europejski Dzień Języków Obcych – promowanie projektu.


17-24.09.2017r. Przekazanie informacji dla szkół partnerskich w trakcie wymiany w Kalmar – Szwecja.


20.09.2017r. – Testy językowe dla kl. III TA i TAB.

12.09.2017r. Mailing do rodziców – kampania informacyjna poprzez dziennik elektroniczny.

11.09.2017r. – Ogłoszenie konkursu na logo projektu i hasło projektu.


04.09. – 15.10.2017r. Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych dla Mobilności I i II.

Kampania informacyjna o projekcie wśród uczniów kl. II, III i IV na godzinach do dyspozycji wychowawcy.

06-07.09.2017r. – Warsztaty tworzenia Europass CV i paszportu językowego dla klas III TA i III TB.


Kampania informacyjna na stronie internetowej szkoły, tablicy ogłoszeń, fanpage szkoły na portalu Facebook szkolny oraz utworzenie strony internetowej projektu i fanpage projektu na portalu Facebook.

W okresie przedwakacyjnym – akcja informacyjna skierowana do uczniów, rodziców 
i nauczycieli na temat projektu oraz zbieranie deklaracji wstępnych.