Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących
im.Jędrzeja Śniadeckiego w Olsztynie
VII Liceum Ogólnokształcące   Technikum nr 8
logo dziennik elektroniczny logo kontakt z nami logo yuotube logo facebook ikona instagram

Historia

Chronologiczna lista nazw szkół:

 • Zasadnicza Szkoła Chemiczna
 • Technikum Chemiczne
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa Przyzakładowa OZOS
 • Liceum Zawodowe
 • VII Liceum 0gólnokształcące
 • Technikum Ochrony Środowiska
 • Technikum Nr 8

Wydarzenia w latach
2011/2012

Kolejny rok szkolny za nami – bardzo ważny, bo rozpoczęliśmy intensywne przygotowania do obchodów jubileuszu 50-lecia szkoły. Uroczystości główne zaplanowane są na 13 października 2012 r.

W tym roku szkolnym, podobnie jak w ubiegłym, w VII LO zostały utworzone klasy: dziennikarska, teatralno-filmowa, filologiczna, turystyczno-geograficzna oraz sportowa.

W Technikum nr 8 powstały dwie klasy o specjalnościach: technik analityk i technik ochrony środowiska. Jak widać, młodzież interesuje się przedmiotami, które pozwalają eksperymentować w laboratorium i dają wykształcenie zawodowe.

Technikum nr 8 w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych czasopisma Perspektywy zajęło 28 pozycję w Polsce i pojawiło się na miejscu wicelidera w województwie warmińsko – mazurskim.

Nasi uczniowie uczestniczyli w zajęciach dodatkowych związanych z profilem kształcenia poszczególnych klas. Były to m.in.: warsztaty dziennikarskie, turystyczne, zajęcia z emisji głosu i edukacji teatralnej. Mieli też okazję współpracować z pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznej w czasie zajęć terapeutycznych. Realizowaliśmy cykliczny już program edukacji filmowej „Nowe horyzonty edukacji filmowej” w nowej siedzibie Kina Studyjnego Awangarda 2. Kolejny raz młodzież uczestniczyła również w programie edukacji artystycznej „Ze sztuką na Ty” w olsztyńskim BWA. Coraz częściej na uroczystościach szkolnych można było usłyszeć szkolny chór „Cantus”.

Nasza młodzież zajmowała się również wolontariatem, uczestnicząc w zbiórkach żywności, zbiórce nakrętek plastikowych przeznaczonych na rehabilitację dzieci, oraz w akcji Książka dla Rodaka.

W czasie całego roku szkolnego odbyło się kilka wycieczek dydaktycznych, m.in. do: Lidzbarka Warmińskiego, Gdańska, Warszawy, Elbląga i Fromborka, kopalni węgla brunatnego i elektrowni Adamów, zakładów azotowych Sanwil we Włocławku.

Nie ominęły nas wymiany międzynarodowe: jesienią mieliśmy okazję gościć uczniów ze szkoły partnerskiej w Geesthacht. Z rewizytą czekaliśmy do wiosny.

Angażowaliśmy się również w konkursy i olimpiady przedmiotowe na szczeblu szkolnym, miejskim, wojewódzkim i ogólnopolskim, zdobywając m.in. indeksy uczelni wyższych. Jak zwykle nie zawiedli nas sportowcy: siatkarze i koszykarki. Do grona mistrzów dołączyli również nasi lekkoatleci – trzeba zauważyć, że ta dyscyplina zyskuje w Chemiku coraz więcej zwolenników.

Nadal promujemy szkołę, organizując Dzień Otwarty, jak i warsztaty „Młody chemik eksperymentuje” przeznaczone dla gimnazjalistów. Nasze starania na polu promocji doceniono na IV Targach Edukacyjnych, w czasie których po raz kolejny stoisko ZSChiO i oferta kształcenia zostały nagrodzone jako najlepsze.

W ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym szkoła nawiązała bliski kontakt z Radą Osiedla spółdzielni mieszkaniowej Pojezierze. Zorganizowaliśmy I Olimpiadę Przedszkolaka.

 

2010/2011

W 2010 roku szkoła poszerzyła ofertę edukacyjną o nowe kierunki kształcenia: dziennikarski, teatralno-filmowy, biologiczno-chemiczny, filologiczny, turystyczno-geograficzny i sportowy. Uczniom tych klas zaproponowano szeroki pakiet zajęć dodatkowych: warsztaty dziennikarskie, warsztaty edukacji filmowej, zajęcia taneczne, edukację teatralną, warsztaty ratownictwa medycznego, warsztaty turystyczne i wiele innych. Od nowego roku szkolnego można korzystać z wyremontowanej sali gimnastycznej i siłowni.

Jak co roku nasi uczniowie brali udział w konkursach i olimpiadach. Z ważniejszych osiągnięć należy wymienić: udział w finale Olimpiady Ekologicznej i konkursie „Wygraj indeks”. Jak zwykle nie zawiedli nasi sportowcy: siatkarze, koszykarki i uczestnicy dyscyplin lekkoatletycznych. W tym roku zainaugurowano działalność szkolnego chóru „Cantus”. Kontynuowaliśmy edukację filmową „Era nowe horyzonty” organizowaną w CKF Awangarda 2. Włączyliśmy się również w program edukacji artystycznej „Ze sztuką na TY” oferowany przez olsztyńskie BWA. Nasza młodzież uczestniczyła w akcjach zbierania żywności i sprzątania świata. Szkoła prowadziła szeroko zakrojone działania promocyjne, organizując Dzień Otwarty Szkoły, warsztaty „Młody chemik eksperymentuje” przeznaczone dla gimnazjalistów. Prezentowaliśmy się również na III Targach Edukacyjnych, gdzie nasze stoisko zostało zauważone i nagrodzone przez Kuratora Oświaty jako najlepsze i najciekawsze . Nasza strona internetowa doczekała się nowej szaty graficznej.

 

2009/2010

Z inicjatywy Stowarzyszenia Przyjaciół, Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących – zrzeszającego uczniów, nauczycieli i wszystkich sympatyków naszej szkoły – w drugiej połowie września 2009 roku w ramach programu „Młodzież w działaniu” przystąpiliśmy do realizacji projektu unijnego pod tytułem „Wpływ tradycji i kultury na życie młodego pokolenia”. W tym celu zaprosiliśmy do współpracy młodzież z Holandii, Niemiec, Węgier i Szwecji. W ramach projektu poznaliśmy kulturę i tradycje różnych regionów europejskich, życie codzienne i zwyczaje naszych rówieśników. W trakcie tygodnia projektowego organizowane były warsztaty tematyczne: kulinarne, etnograficzne, taneczne i plastyczne oraz wycieczki. W tym czasie przebywała u nas również młodzież z partnerskiej szkoły w Smoleńsku i (po raz pierwszy) uczniowie ze Stanów Zjednoczonych.

Z powodu niewielkiego zainteresowania nie udało się w roku szkolnym 2009/2010 utworzyć klasy matematyczno-informatycznej.

Po 25 latach na maturze pojawiła się obowiązkowa matematyka.

Rok szkolny 2009/2010 był ostatnim rokiem, w którym uczono się u nas języka rosyjskiego.

Jak zwykle nasi uczniowie osiągnęli liczne sukcesy sportowe w siatkówce i koszykówce.

Po raz pierwszy uczestniczyliśmy w Targach Edukacyjnych Szkół Ponadgimnazjalnych organizowanych przez „Gazetę Wyborczą”, Urząd Miasta Olsztyna i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. W drugiej edycji Targów zaprezentowaliśmy nową ofertę kształcenia poszerzoną o ciekawe, dodatkowe zajęcia, dostosowane do wymogów rynku pracy i kryteriów przyjęcia na uczelnie wyższe. Gimnazjalistom zaproponowaliśmy klasy: dziennikarską, teatralno-filmową, biologiczno-chemiczną, filologiczną, turystyczno-geograficzną, sportową. Młodzież mogła również wybrać 2 specjalności w klasach technicznych: technik analityk i technik ochrony środowiska.

 

2008/2009

ZSCHiO włączył się w obchody 30 – lecia MONARU. Młodzież  z naszej szkoły brała udział w projekcie unijnym w programie Młodzież w działaniu. Projekt zawierał szereg inicjatyw, które dotyczyły organizacji konferencji metodycznej pt. Przejdź na naszą stronę.. Wzięli w niej udział uczniowie, nauczyciele, przewodnicząca Monaru Jolanta Koczurowska i zaproszeni goście, a wśród nich terapeuci z Polski, zajmujący się na co dzień profilaktyką uzależnień wśród młodzieży. Nasi uczniowie byli też inicjatorami zorganizowania koncertu muzycznego na Starówce pt. Granie bez narkotyków. W ramach obchodów 30 – lecia MONARU i 20 – lecia współpracy naszej szkoły ze stowarzyszeniem w szkole odbył się konkurs plastyczny i literacki pt Moja dewiza życiowa to zdrowie i szacunek dla samego siebie. Funkcjonował Mobilny Punkt Konsultacyjny dla Uczniów, Rodziców i społeczności Lokalnej.

 

2007/2008

W tym roku szkolnym kontynuowaliśmy współpracę ze szkołą partnerską z Rosji. Gościliśmy uczniów i nauczycieli ze szkoły w Smoleńsku. W szkole został otwarty Punkt Konsultacyjny Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. W grudniu 2007 roku w ramach ogólnopolskiej akcji WAMPIRIADA odbyła się akcja Młode krwinki. Zgłosiło się 51 osób, do oddania krwi zakwalifikowano 41 uczniów i nauczycieli. Wspólnie oddaliśmy 18 000 mililitrów krwi.
2006/2007

Szkoła brała udział w projekcie „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”. W ramach akcji odbyły się spotkania uczniów i nauczycieli z prokuratorem i przedstawicielami policji.

 

2005/2006

W tym roku kontynuowaliśmy współpracę ze szkołami partnerskimi. Nasi uczniowie wraz z nauczycielami wyjeżdżali do Smoleńska i Niemiec. My zaś gościliśmy zaprzyjaźnioną młodzież z Holandii (która przyjechała we wzmocnionym składzie – w postaci 25-osobowej orkiestry).

 

2004/2005

Szkoła przystąpiła do programu „Młodzież – szkoła – gospodarka” organizowanym we współpracy ze stroną niemiecką i „Gazetą Olsztyńską” (gościliśmy w redakcji naszego dziennika, spotykaliśmy się z wieloma ciekawymi ludźmi, próbowaliśmy swoich sił w pisaniu artykułów)
2003/2004

W tym roku szkolnym braliśmy udział w międzynarodowym tygodniu projektowym Woda jako element życia, gospodarki i sztuki w Hoogezand (Holandia). Byliśmy w szkole partnerskiej w Geesthacht i realizowaliśmy projekt: Przełom kopernikański w Europie. Nauczyciele i młodzież zaprezentowali się na międzynarodowym seminarium Europa – quo vadis?, organizowanym w Wildbad Kreuth. Na terenie szkoły została zorganizowana kolejna edycja międzyszkolnego konkursu „Sacrum i literatura”. Szkoła była również organizatorem Licealiady dla mistrzów województw w piłce siatkowej chłopców. Po raz ostatni została zorganizowana matura łączona z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

 

2002/2003

Był to pierwszy rok kiedy do szkoły trafili gimnazjaliści. W zreformowanym trzyletnim liceum utworzono 8 klas liceum i jedną klasę pierwszą czteroletniego technikum. Nadal w szkole uczyli się uczniowie starego liceum i technikum. W tym roku szkoła obchodziła swoje czterdziestolecie istnienia. Z tej okazji odbyło się wyjazdowe, uroczyste posiedzenie Rady Pedagogicznej w Kikitach. W szkole odbyła się I edycja konkursu „Sacrum i literatura”. Docenione zostały również zabiegi pielęgnacyjne wokół szkoły, która uhonorowana została III miejscem w konkursie „Olsztyn-miasto kwiatów i zieleni” na najładniej zagospodarowany teren wokół szkoły. Uczniowie i nauczyciele włączyli się w kampanię na rzecz przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, w ramach której na terenie szkoły zorganizowano m.in. prareferendum akcesyjne. O podejmowanych akcjach i przedsięwzięciach na terenie szkoły informowały lokalne media. Zorganizowaliśmy również w szkole konferencję naukową  „Moje miasto, moje miejsce na ziemi”, w której brał udział przedstawiciel rządu, minister Stanisław Żelichowski. Po raz kolejny szkoła była gospodarzem finału konkursu wiedzy o Olsztynie. W ramach współpracy międzynarodowej gościliśmy młodzież ze Smoleńska i po raz pierwszy z Węgier. Kontynuowano współpracę z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

 

2000/2001

W bieżącym roku szkolnym do oferty kształcenia został dołączony profil chemiczno-medyczny. Kontynuowane były również wymiany młodzieży ze szkołami partnerskimi, nasi uczniowie wyjeżdżali do zaprzyjaźnionych szkół w Niemczech i Rosji. Przeprowadzony został pilotażowy egzamin nowej matury. Kontynuowano program współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, łączący egzamin maturalny z egzaminem wstępnym na wybrane kierunki studiów.

 

1999/2000

W tym roku szkolnym utworzono klasę matematyczno-informatyczną, zwiększając tym samym ofertę edukacyjną placówki. Na terenie szkoły powołano Stowarzyszenie Przyjaciół, Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących w Olsztynie oraz Sportowy Klub Uczniowski „Chemik”. W roku 2000 przeprowadzona została reforma oświaty, efekty tejże w szkole widoczne będą za trzy lata, kiedy pojawią się pierwsi absolwenci gimnazjów. Zmianie uległ kierunek nauczania w Technikum Chemicznym z technik chemik na technik analityk. Zmieniono ocenę mierną na dopuszczającą. Tempa nabrały międzynarodowe wymiany młodzieży. Wyjeżdżaliśmy do Niemiec i Rosji. Miały miejsce również rewizyty w Olsztynie uczniów i nauczycieli z partnerskich szkół  w Geesthacht i Smoleńska. Po raz pierwszy przeprowadzono egzamin maturalny połączony z egzaminem wstępnym na Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

 

1998/1999

W tym roku szkolnym w szkole utworzono 6 klas licealnych i 2 klasy techniczne. Po raz pierwszy otworzono klasy liceum z rozszerzonym programem nauczania wychowania fizycznego ze specjalnością piłka siatkowa chłopców oraz klasę ze specjalnością informatyczną. Po raz pierwszy do planów lekcyjnych uczniów został włączony przedmiot  – wychowanie do życia w rodzinie. Nowością w tym roku szkolnym było połączenie egzaminu maturalnego z egzaminem wstępnym na WSP i ART. Zamknięciu uległ kierunek laborant w Zasadniczej Szkole Zawodowej.

 

1997/1998

16 października 1997 roku na stanowisko wicedyrektora szkoły powołano panią mgr Irenę Sadowską. 8 listopada 1997 roku uroczyście obchodzono 35 lecie istnienia szkoły. Z tej okazji odbył się III Zjazd Absolwentów i uroczysta akademia. Szkoła otrzymała też nowy sztandar. W czasie zimowych ferii zorganizowano zajęcia sportowo-rekreacyjne, działało m.in. lodowisko, które przez następne lata stanowiło zimową wizytówkę szkoły. W tym samym roku zakończono realizację programu MOVE.

 

Lata 1989 – 1997

W roku szkolnym 1989/90 zostało powołane 4-letnie technikum o kierunku: technologia kauczuku i gumy.

16 czerwca 1990 roku, uwzględniając stanowisko rady pedagogicznej, kurator powołał mgr. Marka Mariańskiego na dyrektora Zespołu Szkół Chemicznych. W związku z rezygnacją mgr Józefy Brzozowskiej ze stanowiska wicedyrektora (ze względu na stan zdrowia) w składzie dyrekcji nastąpiły zmiany Nowy dyrektor powołał wicedyrektora do spraw wychowawczych mgr Barbarę Jasko, wicedyrektora do spraw wychowawczych mgr Marię Urbanek. W roku szkolnym 1990/91 utworzono pierwsze klasy L.O. 7 o profilu biologiczno-chemicznym i ogólnym oraz Technikum Ochrony środowiska.

We wrześniu 1990 roku przyjęliśmy nową skalę ocen: celujący – bardzo dobry – dobry – dostateczny – mierny – niedostateczny – budziły się nowe emocje związane z kryteriami ocen. Wkrótce przyzwyczailiśmy się do sposobu oceniania. 3 września na uroczystości roku szkolnego 1990/91 gościł ks. prałat dr Julian Żołnierkiewicz. Wprowadzono religię i etykę jako nowe przedmioty nauczania. Powołaliśmy Radę Szkoły, w której skład wchodzili nauczyciele, rodzice i uczniowie. Jej zadaniem była współpraca z dyrekcją, pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów wychowawczych i dydaktycznych uczniów

11 listopada 1990 roku po raz pierwszy obchodziliśmy święto Niepodległości. Na uroczystym apelu młodzież śpiewała pieśni legionowe: „Marsz I Brygady”, „Ułani, ułani”, „Rota”. Ukazano życie i działalność marszałka Józefa Piłsudskiego. Było to święto narodowe ustalone przez Sejm Rzeczypospolitej.

W listopadzie 1990 roku uczniowie III klasy ZSZ i II Liceum Zawodowego wyjechali na wycieczkę „Szlakiem A. Mickiewicza” do Wilna, Nowogródka, Grodna. Za pośrednictwem „Magazynu Wileńskiego” uczniom szkół wileńskich przekazano podręczniki do nauki języka polskiego. Wychowawczynie (p. A. Bielewicz, p. A. Samoraj) wraz z młodzieżą przeżyły wiele emocji, gdyż były to czasy przełomu na Litwie. Wiosną od 10 do 13 marca 1991 roku odbyły się pierwsze rekolekcje wielkopostne w kościele NSPJ w Olsztynie.

16 października 1992 roku obchodziliśmy 30-lecie szkoły połączone z Dniem Edukacji Narodowej. Po oficjalnych uroczystościach w szkole zostaliśmy zaproszeni na obiad ufundowany przez zakład „Stomil”. Dyrektor „Stomilu” mgr Jan Dębek przekazał szkole w formie darowizny komputer ETOS oraz drukarkę SEIKOSHA. Podjęliśmy decyzję o nakręceniu filmu dokumentującego historię szkoły Film ten wykorzystujemy na lekcjach w klasach pierwszych, prezentując przeszłość Zespołu Szkół Chemicznych. W listopadzie 1992 roku opracowaliśmy Statut Zespołu Szkół Chemicznych, Regulamin Rady Pedagogicznej oraz regulamin oceniania, promowania i klasyfikowania uczniów Projekty zostały zatwierdzone w grudniu 1992 roku.

W czerwcu 1993 roku kuratorium wystąpiło z wnioskiem zlikwidowania istniejących klas LO VII, a rozszerzenia naboru do klas zasadniczych. W wyniku dyskusji doszliśmy do wspólnej decyzji o utrzymaniu wszystkich klas licealnych.

W 1995 roku uległo likwidacji 3-letnie technikum na podbudowie ZSZ.

Szkoła włączyła się w program MOVE i Internet.

Wiosną 1995 roku młodzież pod opieką mgr Hanny Kujawskiej organizowała akcję „Wielkiej Orkiestry świątecznej Pomocy”, z której dochód był przeznaczony na dofinansowanie chorych dzieci. Impreza była połączona z występami zespołu „Kaczki z Nowej Paczki” i aukcją fantów Ta forma pomocy stała się tradycją i jest organizowana co roku. Od dwóch lat trwa stała modernizacja laboratorium chemicznego, rozwój bazy komputerowej i wyposażenie w nowoczesną aparaturę pracowni fizycznej, ochrony środowiska i informatyki. Z tym faktem wiąże się utworzenie nowej klasy LO z rozszerzoną nauką informatyki pod kierunkiem mgr Jana Synaka. Na bieżąco przeprowadzone są remonty sal lekcyjnych z preferowaniem estetyki wnętrz i respektowaniem wymogów higieny pracy umysłowej. Niewątpliwym sukcesem dyrektora jest przeprowadzenie kapitalnego remontu sali gimnastycznej oraz rozszerzenie bazy sportowej o nową pomocniczą salę do ćwiczeń siłowych.

W roku szkolnym 1996/97 kształciło się u nas 886 uczniów w 32 oddziałach, w tym 5 klas Technikum Chemicznego o specjalności: analiza chemiczna; 5 klas Technikum Ochrony środowiska o specjalności: uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków; 3 klasy ZSZ o specjalności: laborant chemiczny oraz 19 klas L.O. o profilach: ogólnym, biologiczno-chemicznym, informatycznym. Do matury przystąpiło 147 abiturientów, zdało 119, w tym 5 z ubiegłych lat.

15 stycznia 1997 uchwałą Rady Miasta Olsztyn zmieniona została nazwa szkoły – z Zespołu Szkół Chemicznych na Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących w Olsztynie. Oficjalnie nazwa zaczęła obowiązywać od 1 września 1997 r.

5 czerwca 1997 roku pan Marek Mariański został ponownie wybrany dyrektorem Zespołu Szkół Chemicznych na następną kadencję.

 

Lata 1982 – 1988

W grudniu 1981 roku ogłoszono stan wojenny. Nasi uczniowie nie byli zagubieni w tej tragicznej rzeczywistości. Umieli określić swoją postawę po stronie szkolnej „Solidarności” w Olsztynie. Aktywnie włączyli się w proces odnowy państwa wspierani przez mgr Janinę Gawrońską. Kolportowali nielegalną prasę, odkrywali prawdę historyczną.

W tym okresie uczniowie klas maturalnych nie mogli zorganizować studniówki. Na pewno do dziś pamiętają to wydarzenie ze swego życia.

1 lutego 1982 roku decyzją Kuratorium Oświaty i Wychowania włączono do naszego zespołu, Zasadniczą Szkołę Ogrodniczą. Od tej pory zdani byliśmy na wspólną egzystencję. Zaprzyjaźniliśmy się z nauczycielami i młodzieżą. Szkoła zyskała na estetycznym wystroju wnętrz sal lekcyjnych oraz pielęgnacji terenów zielonych.

1 września 1983 roku obowiązki dyrektora przejął mgr Henryk Gajdamowicz i pełnił je do 1986 roku. W tym czasie przeprowadzono remont budynku, w hali głównej wykonano panoramę OZOS-u. Na korytarzach I piętra zawieszono tablice dydaktyczne do języka polskiego i języków obcych (rosyjskiego i niemieckiego). Przy gabinecie PO zorganizowana została strzelnica, dzięki której młodzież może sprawdzać swoje umiejętności.

Dzięki staraniom dyrekcji i młodzieży działała szkolna orkiestra dęta, która uświetniała swoimi występami ważniejsze uroczystości.

1 września 1986 roku władze oświatowe powierzyły obowiązki dyrektora mgr Eugeniuszowi Wołosowi, który pełnił je do 16 czerwca 1990 roku. Był to okres dalszej działalności młodzieży w OHP oraz wymiany doświadczeń ze szkołą w Gusiewie w obwodzie kaliningradzkim.

26 września 1987 roku szkoła obchodziła swoje 25-lecie. Zaproszeni goście, dawni nauczyciele, absolwenci uczestniczyli w uroczystym apelu, zwiedzali szkołę, Izbę Pamięci. Potem w kinie „Kopernik” odbyła się część oficjalna rozpoczęta wystąpieniem dyrektora Eugeniusza Wołosa i kuratora Andrzeja Gerszberga. Odznaczono zasłużonych nauczycieli i wręczono nagrody. W imieniu absolwentów przemówił Leszek Lemke. Program artystyczny przygotowali uczniowie pod kierunkiem pani Barbary Sobczyk i pani Anny Sarnowskiej.

 

Lata 1972 – 1981

We wrześniu 1972 roku powołano 4-letnie Liceum Zawodowe, kierunek: mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych.

Wycieczki, obozy, akademie szkolne i pochody 1-majowe zajmują dużo miejsca w relacjach kronikarzy szkoły. Uśmiechnięte twarze uczniów i nauczycieli, transparenty, hasła, szturmówki potwierdzają atmosferę minionych lat. Prawie każdy uczeń może odnaleźć siebie na zdjęciach bogato ilustrujących życie szkoły Są wśród nich kroniki PCK, ZMS, pojedynczych klas. Prasa olsztyńska notowała sukcesy naszych sportowców Utrwala się tradycja „studniówek”. Początkowo miały one miejsce w szkole, potem w restauracji „Nowoczesna”. W ostatnich latach, gdy przybyło klas licealnych, odbywają się one w salach sportowych i są dokumentowane na taśmach video.

W czerwcu 1973 roku opuściło szkołę 33 maturzystów 5-letniego Technikum Chemicznego. Dwie osoby: Ewa Burda i Jerzy Białogrodzki skierowane zostały na studia bez zdawania egzaminów wstępnych. W 1974 roku dołączyli do nich nowi absolwenci Technikum Chemicznego: Zbigniew Długokęcki, Ewa Morawska, Teresa Sobolewska i T Sitarczuk (wzmianka w kronice szkoły). 25 absolwentów technikum i 104 Zasadniczej Szkoły Zawodowej rozpoczęło pracę w OZOS-ie.

W czerwcu 1977 roku pożegnała szkołę pani dyrektor K. Czarnocka, która wspomina:
„Zawsze byłam domatorką, toteż przejście odbyło się bezboleśnie. Nie miałam też już wewnętrznego przekonania, że jestem szkole potrzebna. Na dodatek byt to trudny okres w szkolnictwie i wiele rzeczy mi nie odpowiadato. ” Obowiązki dyrektora objął mgr Henryk Januszewicz.

24 września 1977 roku szkoła przeżywa wielki dzień nadania imienia i wręczenia sztandaru ufundowanego przez OZOS. Patronem został Jędrzej śniadecki. Wybrała go młodzież naszej szkoły, która doceniała wszechstronne zdolności lekarza i wybitnego chemika, twórcy terminologii chemicznej w początkach XIX stulecia. 22 października 1977 roku oddany został nowy obiekt sportowy – kort o nawierzchni lateksowej o wymiarach 38 x 18 m. Otwarcia dokonał dyrektor OZOS-u mgr inż. Władysław Leonhard i rozegrał pierwszy mecz tenisowy.

W roku szkolnym 1977/78 nauczyciele i młodzież w czynie społecznym urządzali boisko szkolne. Wiosną 1978 oddano do użytku bieżnię czterotorową długości 300 m i skocznię. Od tej pory zawody z okazji Dnia Sportu dawały możliwość zaprezentowania naszych „gwiazd” lekkoatletyki.

Dzięki pracy nauczycieli mgr Jarosławy Hac i mgr Jerzego Szyszki pojawiają się sukcesy na olimpiadach przedmiotowych i Konkursach Chemicznych Polski Ziem Północnych. Listę olimpijczyków publikujemy na kartach księgi. Lata siedemdziesiąte i początek osiemdziesiątych sprzyjały łączeniu wypoczynku z pracą zarobkową w ramach Ochotniczych Hufców Pracy Pan mgr Józef Pawłowski był organizatorem licznych hufców pracy, w których masowo uczestniczyli uczniowie i nauczyciele. Byliśmy zatrudniani przy pielęgnacji drzew i szkółek leśnych, w stołówkach, w rolnictwie. Byliśmy wyróżniani dyplomami i możliwością wyjazdów na hufce zagraniczne do Budapesztu, Pragi, Rostocku. Dokumentują to kroniki wakacyjne barwnie i atrakcyjnie prowadzone przez naszą młodzież.

 

Lata 1961 – 1971

W 1961 roku przy Tec hnikum Budowlanym mieszczącym się przy ul. E. Plater zorganizowano dwie klasy o nowej specjalności – aparatowy przemysłu chemicznego.

Nie było wówczas fabryki opon, ale pojawili się doskonali fachowcy z Poznania, Dębicy, Łodzi, którzy realizowali plany uprzemysłowienia Olsztyna: mgr inż. Władysław Leonhard, mgr inż. Andrzej Oziębło, mgr inż. Bronisław Kwiatkowski, inż. Jan Kozioł.

Ich zamierzeniem było wykształcenie kadr dla fabryki opon. Tak rodziła się szkoła chemiczna.Rok szkolny 1962/63 rozpoczęliśmy jako samodzielna jednostka oświatowa: Zasadnicza Szkoła Chemiczna przy ulicy Emilii Plater 3. Dyrekcję objęła mgr inż.Kamila Czarnocka, która tak wspomina ten okres:

„W 1962 r. po przeprowadzce Technikum Budowlanego zajęliśmy cały budynek, który wymagał remontu. Trzeba było wymienić stropy, zainstalować wodociągi i digestoria, urządzić Laboratorium. Co roku przybywało klas i potrzeba było coraz więcej nauczycieli. Część skierowano z kuratorium, część sama się zgłaszała, jeszcze innym ja proponowałam pracę. (…)

W 1964 roku pierwsi uczniowie, ZSCh otrzymali świadectwa ukończenia szkoły. Dalszą naukę kontynuowali w Technikum Chemicznym w Poznaniu. Kilku uczyło się w technikum młodzieżowym, a kilkunastu pracując [S1]w PZOS „Stomil” uczyło się w technikum wieczorowym.”

Zasadnicza Szkoła Chemiczna była atrakcyjna i budziła nadzieje na przyszłość. W 1964 roku przyjęto pierwsze dziewczęta do dwóch klas laborantek chemicznych, których wychowawczyniami byty: mgr inż. Hanna Kołakowska i mgr Maria Lewicka. W 1965 roku przybyły dwie nowe klasy laborantek i trzy klasy męskie o specjalności aparatowy procesów chemicznych.

Kierownikiem warsztatów był p. Wilhelm Gajdamowicz. Pierwsi instruktorzy praktycznej nauki zawodu to: Fr. Jarmuła, K. Ruszkowski, J. 0smólski. Zajęcia odbywały się w warsztatach Technikum Budowlanego przy ul. Żołnierskiej.

Projekt nowego budynku przy ul. Kołobrzeskiej był przygotowany jednocześnie z projektem fabryki. Roboty budowlane przebiegały bardzo szybko. W ciągu dwóch lat szkoła była gotowa i rok szkolny 1967/68 rozpoczęliśmy już w nowych murach. Powstało wieczorowe i młodzieżowe Technikum Chemiczne.

Pierwsza klasa 5-letniego technikum liczyła 41 uczniów, wychowawcą był prof. Józef Nowakowski. Technikum 3-letnie po ZSZ miało 44 uczniów; wychowawczynią była mgr inż. Halina Kwiatkowska.

Samorząd szkolny wprowadził współzawodnictwo w nauce, frekwencji i aktywności społecznej. Uczniowie technikum zawsze byli najlepsi. Z biegiem czasu zmieniły się kryteria dające szansę uczniom szkół zawodowych. W roku szkolnym 1967/68 dla potrzeb tkalni kordów w OZOS-ie utworzono kierunek: tkacz kordów Nauka trwała dwa lata. Dziewczęta odbywały praktykę w Łodzi. Szkoła kształciła coraz więcej pracowników dla zakładów opon samochodowych. OZOS zatrudniał absolwentów wszystkich typów szkół i pomagał realizować marzenia o własnym mieszkaniu.

Od 1967 roku warsztaty mieściły się w budynku szkolnym na niskim parterze (obecnie szatnia). Często odgłosy maszyn zakłócały pracę w salach lekcyjnych, ale nie było to poważnym problemem. Dzięki wzajemnej współpracy rozwiązywano remonty, naprawiano sprzęt, urządzano pracownie. W 1972 roku zostały zbudowane przez OZOS i oddane do użytku nowe warsztaty. Funkcję kierownika sprawował pan Wilhelm Gajdamowicz.

 

logo plan lekcji
logo yuotube
logo kontakt
 • logo Miasta Olsztyn
 • logo BIP
 • logo złota szkoła
 • logo chor
 • logo młodziezowa siatkówka
 • logo wirtualny spacer
logo facebook Copyright 2014-2015 © Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących
realizacja virtualmedia.pl
Skip to content