Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących
im.Jędrzeja Śniadeckiego w Olsztynie
VII Liceum Ogólnokształcące   Technikum nr 8
logo dziennik elektroniczny logo kontakt z nami logo yuotube logo facebook ikona instagram

NOWE ROZWIĄZANIA – NOWE PERSPEKTYWY

Projekt „Nowe rozwiązania-nowe perspektywy” nr RPWM.02.04.01-28-0076/19

Projekt „Nowe rozwiązania-nowe perspektywy” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Priorytet 2. Kadry dla gospodarki, Działanie 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego

Zapraszamy do udziału w projekcie „Nowe rozwiązania – nowe perspektywy”. Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w październiku 2019.

 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji miękkich i zawodowych 40 uczniów (28K,12M) poprzez udział w kursach i stażach, podniesienie kompetencji poprzez specjalistyczne szkolenia w zakresie przedmiotów zawodowych oraz stosowanie metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu u uczniów  kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy 30 nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego (25K,5M) z Technikum nr 8 w Olsztynie z Zespołu Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących im. Jędrzeja Śniadeckiego w Olsztynie oraz doposażenie bazy dydaktycznej i podniesienie jakości systemu nauczania poprzez modernizację metod i treści kształcenia i szkolenia w szkole w okresie od 01.09.2019 do 31.08.2020r. poprzez współpracę z pracodawcami w odniesieniu do ich zapotrzebowania na stażystów uwzględniającą niezbędne kwalifikacje oraz umiejętności ucznia, które zostaną wykorzystane podczas realizacji stażu.

 

W ramach projektu zostaną zmodernizowane kierunki kształcenia – Technik Analityk oraz Technik Ochrony Środowiska w zakresie treści i metod kształcenia. Modernizacja programu nauczania dotyczyć będzie zakresu wykorzystywania przez uczniów nowoczesnych technologii informatycznych w opracowywaniu wyników analiz i tworzeniu bazy danych statystycznych. W tym celu baza dydaktyczna szkoły zostanie powiększona o technologie pożądane na rynku pracy, a nie ujętych dotychczas w programach nauczania.

 

Uczniowie i uczennice klas III-IV zakwalifikowani do projektu zostaną objęci:

– szkoleniami z kompetencji miękkich (umiejętność pracy w grupie; Umiejętność reagowania na stres; Skuteczna komunikacja; Samodzielność w podejmowaniu decyzji) – 40 osób

– szkolenie z mikroskopowania „Nowoczesne techniki mikroskopowania” – 40 osób

– szkolenie z obsługi sprzętu – 40 osób

– stażami zawodowymi – 40 osób

 

Nauczyciele i nauczycielki zakwalifikowani do projektu zostaną objęci:

– szkoleniem z kompetencji miękkich – 30 osób

– szkolenie z oprogramowania – „Obliczenia chemiczne z wykorzystaniem nowoczesnego programu komputerowego” (poziom zaawansowany) – 10 osób

– szkolenie z mikroskopowania „Nowoczesne techniki mikroskopowania” – 10 osób.

 

W ramach projektu istnieje możliwości skorzystania z usług dostępowych, takich jak tłumacz języka migowego, asystent osoby z niepełnosprawnością, materiały szkoleniowe w formie dostępnej (np. elektronicznej z możliwością powiększenia druku lub odwrócenia kontrastu).

 

Planowane efekty do osiągnięcia w projekcie:

– Uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji po opuszczeniu programu przez nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu – 27 osób

– Doposażenie szkoły – 1 szkoła

– Zakończenie udziału w stażach u Pracodawców – 36 osób

– Zwiększenie kompetencji miękkich uczniów/uczennic – 36 osób

– Opracowanie diagnoz dla uczniów/uczennic – 40 osób

– Nabycie kompetencji przez uczniów po ukończonym szkoleniu Nowoczesne techniki mikroskopowania – 36 osób

– Nabycie kompetencji przez uczniów po ukończonym szkoleniu z obsługi sprzętu – 36 osób

– Nabycie kompetencji przez nauczycieli po ukończonym szkoleniu z kompetencji miękkich – 27 osób

– Nabycie kompetencji przez nauczycieli po ukończeniu szkolenia z oprogramowania – 9 osób

– Nabycie kompetencji przez nauczycieli po ukończeniu szkolenia Nowoczesne techniki mikroskopowania – 9 osób

 

Wartość projektu: 1 840 732,04 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 564 622,23 zł.

Beneficjent:

Gmina Olsztyn pl. Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn

Jednostka realizująca:

Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących im. Jędrzeja Śniadeckiego w Olsztynie, ul. Kołobrzeska 29, 10-431 Olsztyn

logo plan lekcji
logo yuotube
logo kontakt
  • logo Miasta Olsztyn
  • logo BIP
  • logo złota szkoła
  • logo chor
  • logo młodziezowa siatkówka
  • logo wirtualny spacer
logo facebook Copyright 2014-2015 © Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących
realizacja virtualmedia.pl
Skip to content